Acylaci stimulující protein – úloha v regulaci metabolizmu tukové tkáně


Acylation Stimulating Protein – Its Role in Control of Metabolism in the Adipose Tissue

Multiple hormones and enzymes participate in the lipid storage. One of them is acylation stimulating protein. Acylation stimulating protein is produced predominantly by adipocytes. After the binding on specific receptor at the surface of adipocytes, acylation stimulating protein leads to enhancement of triglyceride synthesis. This process is mediated by protein-kinase C. Concurrently, glucose transporters move from the cytoplasm to the adipocyte surface. Higher glucose disposal leads to a sufficient substrate availability for triglyceride synthesis. Acylation stimulating protein also stimulates pancreatic insulin secretion. Total acylation stimulating protein level in plasma is related to the adipose tissue mass and it positively correlates with many anthropometric parameters and with serum insulin level. In acylation stimulating protein deficient mice, resistance to the obesity development after a high fat diet was observed. Adipose tissue mass is lower in the acylation stimulating protein deficient mice and higher insulin sensitivity was shown in acylation stimulating protein deficient mice compared to a wild type mice. Acylation stimulating protein pathway may have an important role in the obesity development. 

Key words:
obesity, acylation stimulating protein, lipid metabolism.


Autoři: P. Hlavatý;  M. Kunešová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav – Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 14-18
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Při hledání nových cest k pochopení mechanizmu regulace ukládání lipidů do tukové tkáně se sleduje vliv nejrůznějších hormonů. Jedním z nich je i acylaci stimulující protein. Je produkován zejména adipocyty. Acylaci stimulující protein po navázání na specifický receptor na povrchu adipocytu způsobuje prostřednictvím aktivace proteinkinázy C zvýšení syntézy triacylglycerolů. Současně dochází k přesunu glukózových transportérů z cytoplazmy na povrch adipocytu. Tím je umožněn rychlejší vstup glukózy do buňky a zajištěn dostatek substrátu pro tvorbu triacylglyceridů. Tyto děje vedou k větší tvorbě tukové tkáně. Dalším efektem acylaci stimulujícího proteinu je stimulace pankreatické sekrece inzulínu. Celková hladina acylaci stimulujícího proteinu v plazmě je úměrná množství tukové tkáně a pozitivně koreluje s řadou antropometrických ukazatelů a s hladinou inzulínu. U acylaci stimulujícího proteinu deficientních myší studie prokázaly větší schopnost redukovat tukovou tkáň. Při dietě s vysokým obsahem lipidů byly tyto acylaci stimulující protein deficientní myši rezistentní proti rozvoji obezity a množství tukové tkáně bylo u nich trvale nižší než u skupiny myší s normální tvorbou acylaci stimulujícího proteinu. Zároveň byla pozorována i vyšší senzitivita k působení inzulínu. Acylaci stimulující protein je jedním z faktorů, který se může podílet na vzniku obezity. 

Klíčová slova:
obezita, acylaci stimulující protein, metabolizmus lipidů.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×