Stenózy extrakraniálních úseků karotid


Extracranial Carotid Artery Stenoses

Basic treatment of patients with carotid stenosis is a permanent complex treatment (lowering of risk factors ofatherosclerosis, antiplatelets treatment and the potential use of the inhibitor of angiotensive converting enzyme).Symptomatic stenosis (over 85%in European classification of arteriography) are indicated for the surgery. In smallerstenoses (75–85 %), only selected patients are indicated for such treatment. Surgery in asymptomatic stenoses over75 % should be done in strictly indicated cases only. Operation should be performed at clinics with sufficientexperience only. In cases without preoperative angiography, indication for surgery should be based on duplexsonography and some other non-invasive method. Endovascular treatment by primary stent is indicated for the mostserious cases at the best clinics.

Key words:
carotid stenosis, arteriography, sonography, endarterctomy.


Autoři: J. Spáčil
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN a Subkatedra angiologie IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 10-13
Kategorie: Články

Souhrn

Základem léčby nemocných se stenózami karotid je trvalá komplexní interní léčba (intervence rizikových faktorůaterosklerózy, protidestičková léčba a snad i inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin). Symptomatické stenózy(nad 85 % při evropském hodnocení arteriografie) jsou indikované k operaci. Menší stenózy (75–85 %) jen u vybranýchnemocných. Asymptomatické stenózy nad 75 % jsou vhodné k operačnímu řešení jen u přísně vybraných osob.Operace by měla provádět jen pracoviště s velkou zkušeností. Pokud se předoperačně neprovádí angiografie, tak byse indikace měla opírat o duplexní sonografii a další neinvazivní metodu. Endovaskulární léčba s primárnímstentováním je vyhrazena pro nejtěžší pacienty na nejlepších pracovištích.

Klíčová slova:
stenózy karotid, arteriografie, sonografie, endarterektomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se