UŽITÍ OXIDU DUSNATÉHO KE ZVLÁDÁNÍ SYNDROMUAKUTNÍ DECHOVÉ TÍSNĚ


Nitrogen Oxide in the Treatment of the Acute Distress Syndrome

Background.
Nitric oxide (NO) is a selective pulmonary vasodilator effective in the treatment of pulmonaryhypertension and hypoxemic respiratory failure. Reports in the Czech literature on the results of its therapeutic useare still scarce.Methods and Results. Effects of inhaled NO on the changes of PaO 2 /FiO 2 were assessed in the retrospectivestudy. Records of artificially ventilated patients suffering from acute respiratory distress syndrome (ARDS) werereviewed. Daily highest NO dose, the highest PaO 2 /FiO 2 ratio, duration of NO administration and death or survivalof the patient was noted. Survivors and nonsurvivors, as well as responders (rise of PaO 2 /FiO 2 by at least 20 %) andnon-responders were compared using Mann-Whitney and ANOVA test, a=0.05. 16 patients were entered into thestudy, 13 (81 %) responded positively to NO administration, the mortality was 56 %. Comparing the age, NO dose,duration of its administration and APACHE II score in survivors and non-survivors, in respondents and non-res -pondents no differences were found. After NO administration the PaO 2 /FiO 2 rose both in survivors and non-survivors(p

Key words:
nitric oxide, acute respiratory distress syndrome, hypoxemia, intensive care.


Autoři: K. Cvachovec;  D. Romportl;  Z. Havelka;  M. Pelichovská;  M. Hladíková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FNM, Praha Ústav lékařské informatiky 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 286-290
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kysličník dusný (NO) je selektivní plicní vazodilátor použitelný v léčbě plicní hypertenze i hypoxického plicního selhání. V domácím písemnictví jsou však zprávy o výsledcích jeho léčebného použití dosud kusé.Metody a výsledky. Vliv vdechování NO na změny poměru PaO 2 /FiO 2 u uměle ventilovaných pacientů sesyndromem akutní dechové tísně (ARDS) byl sledován v retrospektivní studii. Denně byla zaznamenána nejvyššípoužitá koncentrace NO, nejvyšší hodnota PaO 2 /FiO 2 , délka podávání NO a posléze, zda pacient přežil či zemřel.Údaje jsme srovnávali u pacientů, kteří příznivě reagovali na léčebné užití NO (vzestup PaO 2 /FiO 2 alespoň o 20 %),s těmi, kteří nereagovali. Porovnáni byli také zemřelí s přeživšími. Ke hodnocení byl použit Mann-Whitneyův testa test ANOVA pro opakovaná měření, zvolená hladina významnosti a=0,05. Do studie bylo zařazeno 16 nemocných.Na podání NO jich 13 (81 %) bezprostředně reagovalo vzestupem poměru PaO 2 /FiO 2. 7 pacientů (44 %) přežilo,úmrtnost činila 56 %. Srovnání věku, dávky NO (ppm) a délky jeho podávání (dny) a skóre APACHE II u přeživšícha zemřelých stejně jako u pacientů, kteří na podání NO zareagovali příznivě – zlepšením oxygenace – a kteří nikoliv,neukázalo statisticky významné rozdíly. Bezprostředně po podání NO se poměr PaO 2 /FiO 2 u přeživších i zemřelýchzvýšil (p

Klíčová slova:
kysličník dusnatý, syndrom akutní dechové tísně, hypoxémie, intenzivní péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se