HELICOBACTER PYLORI A DIABETES MELLITUS


Helicobacter pylori and Diabetes mellitus

Background.
Helicobacter (H.) pylori participates significantly on the pathogeny of chronic gastritis, duodenala gastric ulcer, carcinoma and lymphoma of the stomach. Attention was attracted also by some extragastric diseases,including diabetes mellitus, where the elevated antibodies levels against H. pylori was found. The aim of the workwas to determine the seroprevalence in relation to the sex and type of disease in a cohort of diabetics and in a controlgroup of blood donors.Methods and Results. In 195 diabetic patients (type I and II) and 216 blood donors levels of IgG antibodies weredetermined by ELISA method. Seroprevalence in the group of diabetic patients was 27 %, in males 26 % and inwomen 28 % (n.s.). No differences related to sex or diabetes type were found. Significant differences in seroprevalencewere found among the group of diabetic patients and blood donors (27 % vs. 51 %, p

Key words:
Helicobacter pylori, seroprevalence, diabetes mellitus.


Autoři: J. Zelenková;  A. Součková 1;  M. Kvapil;  A. Souček 2;  J. Vejvalka 3;  J. Segethová
Působiště autorů: Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1Ústav mikrobiologie a imunologie 2. LF UK, Praha 2Ústav lékařské mikrobiologie a imunologie 1. LF UK, Praha 3Oddělení aplikované informatiky 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 575-577
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Helicobacter (H.) pylori se významně podílí v patogenezi chronické gastritidy, duodenálníhoa žaludečního vředu, karcinomu a lymfomu žaludku. Pozornost upoutala také některá onemocnění extragastrickávčetně diabetes mellitus, u nichž byla prokázána elevace hladiny protilátek proti H. pylori. Cílem práce bylo zjištěníséroprevalence u souboru diabetiků ve vztahu k pohlaví, typu onemocnění a ve srovnání s odpovídajícími nálezydárců krve.Metody a výsledky. U 195 diabetiků (1. a 2. typ) a 216 dárců krve byla stanovena hladina IgG protilátek metodouELISA. Séroprevalence souboru diabetiků činila 27 %, u mužů 26 % a u žen 28 % (NS). Ve vztahu k pohlaví a typudiabetu nebyly zjištěny rozdíly. Významné rozdíly séroprevalence byly prokázány mezi souborem diabetiků a dárcůkrve (27 % vs. 51 %, p

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, séroprevalence, diabetes mellitus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se