ADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU LEDVINY


Adjuvant Therapy of the Renal Carcinoma

A treatment approach in a group of 1498 patients with renal cell carcinoma (RCC) was studied. Out of these, 86patients had the primarily generalised form. For the therapy of primary advanced metastasis, the treatment strategywas changed from conservative to an active approach. Such approach is based on the removal of 75 % of the tumormass, the patient should be in good conditions with no metastases in CNS, bone and liver, and the primary tumorshould not be a sarcoma. The new treatment strategy of patients with advanced RCC combines surgery andchemoimmunotherapy. 47 patients from the studied group were treated with combined INF alpha+IL-2+5FU+isotretinoinusing the Atzpodien scheme. The toxicity wasminimal and only in six patients the treatment was interruptedbecause of the disease progression. Results of this treatment strategy are encouraging, however, further randomisedtrials are recommended.

Key words:
renal cell carcinoma, surgery, chemotherapy, immunotherapy.


Autoři: J. Novák;  J. Stolz;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 578-580
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1980–2000 bylo léčeno na Urologické klinice v Praze 1658 nemocných s karcinomem ledviny. Z toho86 nemocných bylo v době stanovení diagnózy již primárně generalizovaných. U těchto nemocných jsme změnililéčebnou strategii z konzervativní na aktivní přístup. Zprvu jsme indikovali ke kombinované léčbě nemocné bezrozdílu sídla metastáz a na základě dosahovaných výsledků jsme indikaci průběžně upravovali. Předpokladem proúspěšnou léčbu je odstranění minimálně 75 % nádorové masy, dobrý celkový stav nemocného, nesmí být přítomnymetastázy v CNS, kostech a játrech a v primární tkáni nesmí být přítomna složka sarkomatoidní. Významnýmpokrokem v léčbě pokročilého karcinomu ledviny je zavedení chemoimmunoterapie kombinací INF alfa+IL-2 +5FU + retinoidy do standardní léčby. 47 nemocným byla podána trojkombinace dle Atzpodienova schématu. Toxicitabyla minimální, u šesti nemocných byla léčba přerušena pro progresi základního onemocnění. Bylo dosaženo 28%RR u sekundární léčby po provedené nefrektomii a 16% RR u primárně léčených bez nefrektomie. Dosaženévýsledky potvrzují dobrý efekt této léčby, ale jsou nutné další, randomizované studie.

Klíčová slova:
karcinom ledviny, operace, chemoterapie-immunoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se