OXID DUSNATÝ U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACIKADAVERÓZNÍ LEDVINY


Nitric Oxide in Patients after Cadaveric Renal Transplantation

Background.
The role of nitric oxide (NO) after cadaveric renal graft transplantation has not been yet fully clarified.The aim of our study was to examine NO production into the urine of patients following cadaveric renal grafttransplantation with a normal course and complications (acute rejection and cyclosporin toxicity).Methods and Results. Production of stabile NO metabolites (NO 2-and NO 3-) into urine (U-NOx) was examinedin recipients of cadaveric renal transplantation. Only patients with standard triple immunosuppressive therapy(cyclosporin, azathioprine, prednisone) were include into the study. Patients receiving other immunosuppressiveagents or drugs affecting NO formation (nitrates, ACE inhibitors) were excluded from the study, as were those withinfectious or other serious post-transplant complications. Overall, we examined 33 patients (21 men and 12 women),with acute rejection and cyclosporin-induced toxicity in ten each, and a normal course with no complications in 13.The mean age of the patients was 50.96 _ 11.13 years. U-NOx was examined by biochemistry using Griesse reactionevery day after transplantation both in a morning urine sample and in a sample from 24-hour collection over thepreceding day and calculated to 1 mmol/l of urinary creatinine (U-Cr). The levels of U-NOx/U-Cr in patients withacute rejection over the past 2 days before its development were lower compared with those in patients with a normalcourse (p_0.05). No difference was found between the groups of patients with cyclosporin-induced toxicity anda normal course. The levels of U-NOx were inversely correlated (p_0.01) to the levels of serum creatinine (S-Cr),but did not correlate with the blood levels of cyclosporin A.Conclusions.The study demonstrated a decrease in urinary U-NOx production within the past 2 days before renaltransplant rejection. The levels of U-NOx in patients with cyclosporin-induced toxicity remain unaltered. U-NOx/U-Cr could possibly become a non-invasive marker of rejection.

Key words:
NO, cyclosporin, renal transplantation, acute rejection, cyclosporin-induced toxicity.


Autoři: P. Bubeníček;  L. Kazdová;  P. Táborský;  I. Brůžková;  M. Štollová;  V. Lánská;  I. Matl;  V. Teplan
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 272-276
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko:
Úloha oxidu dusnatého (NO) po transplantaci kadaverózní ledviny není zatím vyjasněna. Cílem prácebylo vyšetřit produkci NO do moči u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny s normálním průběhema komplikacemi (akutní rejekcí a cyklosporinovou toxicitou).Metody a výsledky. Vyšetřovali jsme produkci stabilních metabolitů NO (NO 2-a NO 3-) do moči (U-NOx)u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny. Do studie byli zařazeni jen pacienti se standardní trojkombinacíimunosupresiv – cyklosporin, azatioprim, prednison. Nemocní, kterým byla podávána jiná imunosupresiva nebo lékyovlivňující tvorbu NO (nitráty, ACEI), byli ze studie vyloučeni, stejně jako nemocní s infekčními nebo jinýmizávažnými komplikacemi po transplantaci. Vyšetřili jsme celkem 33 nemocných (21 mužů a 12 žen), z nichž 10mělo po transplantaci akutní rejekci, 10 cyklosporinovou toxicitu a 13 normální průběh bez komplikací. Průměrnývěk pacientů byl 50,96 ± 11,13 let. U-NOx byl vyšetřován biochemicky Griessovou reakcí každý den po transplantacijednak ve vzorku ranní moči, jednak ve vzorku ze 24hodinového sběru za předchozí den a byl přepočítáván na 1mmol/l močového kreatininu (U-Cr). Nalezli jsme nižší hladiny U-NOx/U-Cr u nemocných s akutní rejekcí běhemposledních 2 dnů před jejím vznikem oproti nemocným s normálním průběhem (p

Klíčová slova:
NO, cyklosporin, transplantace ledvin, akutní rejekce, cyklosporinová toxicita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se