BARIÉRA EPIDERMÁLNÍ PERMEABILITY A JEJÍ FUNKCEV IMUNITNÍ REAKCI


Epidermal Barrier and its Functions in the Body Defense

Epidermal barrier represents one of the essential conditions of life on Earth. However, our present understandingof its function is still insufficient. The role of water incorporated in stratum corneum has not been yet studied enough.Till recently, both the stratum corneum et granulosum were considered to be „dead“ layers. It turned out that theselayers form very active part of epidermis and they have a secretory function. Their rigid anhydrotic consistency,complex intercellular spaces, and lipid bilayers produced by lamellar bodies form the defense barrier against boththe loss of fluids and ions and protecting against the hostile external environment. Important stabilizing function inthe barrier has ceramides and urea. The Langerhans’ dendritic cells and macrophages induce production of cytokinesin keratinocytes by means of calcium signals. That triggers the inflammatory cascade, which is accompanied byformation of pathological types of T-cells and by activation of apoptosis. Last but not least, the impairment ofepidermal barrier has an important role in the physiological aging of the skin.

Key words:
epidermal barrier, lipid bilayers, ceramides, dendritic cells, lamellar bodies, urea, atopy.


Autoři: P. Barták
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav - Centrum elektronové mikroskopie, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 259-261
Kategorie: Články

Souhrn

Epidermální bariéra je sice základní podmínkou pozemského života, ale naše vědomosti o ní jsou poměrně kusé.Zejména funkční podíl vody v rohové vrstvě není dostatečně osvětlen. Ještě donedávna byla rohová a zrnitá vrstvapovažována za „mrtvou“ část epidermis. Ve skutečnosti je to část velmi aktivní, dokonce secernující. Její rigidníanhydrotické prostředí, složité intercelulární prostory a lipidové dvojvrstvy z lamelárních tělísek jsou základemobranného valu organizmu jak proti úniku vlastních iontů, tak i proti nepřátelskému zevnímu prostředí. Zejménastabilizující funkce ceramidů a urey je důležitá. Ukazuje se to např. při atopii, kdy porušená bariéra aktivujeLangerhansovy buňky a dendritické makrofágy a cestou kalciových signálů indukuje produkci řady cytokinův rohovějících buňkách epidermis. Tak startuje kaskáda zánětlivé reakce s tvorbou patologických fenotypů T-buněka s ní i apoptóza. Porucha epidermální bariéry je též podstatnou součástí procesu fyziologického stárnutí kůže.

Klíčová slova:
epidermální bariéra, lipidové dvojvrstvy, ceramidy, dendritické buňky, lamelární tělíska, urea,atopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×