ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ŠESTI MĚST ČESKÉ REPUBLIKY: PREVALENCE A TERAPIE NĚKTERÝCH CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ


Health Status of the Population in Six Cities of the Czech Republic: Prevention and Therapy of Some Chronic Diseases

Background.
The aim of the study was to describe health status of the urban middle-age population in six cities of the Czech Republic, which were included into the System of Population Health Survey in Relation to the Environment.Methods and Results. From the population of cities Brno, Èeské Budìjovice, Hradec Králové, Kraviná, Kolín, Ústí nad Labem 400 males and 400 females in the age of 45 to 54 years were included into the study. All respondents filled out a question-form, half of them also underwent a medical check up. Results has shown that 52.8 % of males and 51.6 % of females had their cholesterol level elevated (>5.2 mmol/l), 47.3 % of males and 38.3 % if females had higher blood pressure (SBP>= 140 mmHg and/or DBP>= 90 mmHg) or they were cured of hypertension, 39.4 % of males and 22.5 % of females were obese. Significant differences were observed in the prevalence of hypercholesterolemia, hypertension and smoking habits among the cities in study. According to the case histories, 55.6 % of males and 57.8 % of females complained of long-lasting ill-being, 37.0 % of males and 45.2 % of females were treated for a chronic disease, 13.3 % of males and 12.4 % of females considered their health during the previous years as bad or very bad. 45.4 % of males and 57.9 % of females underwent long-term pharmacological treatment, most frequently on a cardiovascular disease. Above described parameters differed significantly among cities in study.Conclusion. In the middle-aged population in six Czech cities the high prevalence of chronic diseases, health troubles and risk factors of chronic disease were found. Though the death rate in CR has been declining, chronic diseases have became a serious problem. Since most of these health problems can be improved by correct regimen, high attention should be given to their prevention.

Key words:
health status, prevalence of chronic diseases, risk factors.


Autoři: M. Gregůrková;  Z. Vandasová;  Z. Škodová;  R. Kubínová;  M. Malý
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 112-117
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo popsat zdravotní stav městské populace středního věku v šesti městech zařazených do Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.Metody a výsledky. Ve městech Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kolín, ústí nad Labem bylo do studie vybráno vždy 400 mužů a 400 žen ve věku 45-54 let. Všichni respondenti vyplnili dotazník, u poloviny z nich bylo provedeno krátké lékařské vyšetření. Z výsledků vyplynulo, že 52,8 % mužů a 51,6 % žen mělo zvýšenou hladinu cholesterolu (>5,2 mmol/l), u 47,3 % mužů a 38,3 % žen byly naměřeny zvýšené hodnoty krevního tlaku (STK>= 140 mmHg a/nebo DTK >= 90 mmHg) či byli léčeni pro hypertenzi, 39,4 % mužů a 31,2 % žen pravidelně kouřilo, 33,9 % mužů a 22,5 % žen bylo obézních. Mezi městy byly prokázány signifikantní rozdíly v prevalenci hypercholesterolémie, hypertenze a kuřáctví. Podle osobní anamnézy 55,6 % mužů a 57,8 % žen pociťovalo dlouhodobé zdravotní obtíže, 37,0 % mužů a 45,2 % žen bylo v dlouhodobé lékařské péči pro chronické onemocnění, 13,3 % mužů a 12,4 % žen hodnotilo své zdraví v poslední roce jako špatné a velmi špatné. Dlouhodobě léčeno farmaky bylo v posledním roce 45,4 % mužů a 57,9 % žen, nejčastěji léky k terapii kardiovaskulárních onemocnění. Rozdíly mezi městy byly u těchto ukazatelů signifikantní.Závěr. U obyvatelstva středního věku v šesti městech byla zjištěna vysoká prevalence chronických onemocnění, zdravotních obtíží a rizikových faktorů chronických onemocnění. Přesto, že úmrtnost v ČR signifikantně klesá, chronická onemocnění jsou závažným zdravotním problémem. Vzhledem k tomu, že mnohé z uvedených zdravotních obtíží lze ovlivnit správnou životosprávou, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost jejich prevenci.

Klíčová slova:
zdravotní stav, chronická nemocnost, rizikové faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se