ÚLOHA KYSELINY ASPARAGOVÉ NA 57. POZICI HLA-DQ BETA ŘETÉZCE U SPORADICKÉ A FAMILIÁRNÍ FORMY SELEKTIVNÍ DEFICIENCE IgA


Role of Aspartic Acid at Position 57 of the DQ Beta Chain in Sporadic and Familial Forms of IgA Deficiency

Background.
Selective IgA deficiency (IgAD) is the most frequent primary immunodeficiency in Caucasians. A protective effect of an aspartic acid residue at position 57 of the DQ beta chain against IgAD has been repeatedly described. The aim of our study was to determine, whether the genetic effect of non-asparfic acids (non-Asp) at position 57 of the DQ beta chain is different in familial and non-familial forms of IgAD.Methods and Results. Codon 57 genotyping was perfonned in 59 patients with Sporadic from in 28 patients with familial forms of IgAD, and in 162 control persons. Significantly increased occurrence of the non-Asp residues at position 57 in IgAD patients compared to control persons was found, but there was no difference between familial and sporadic forms of IgAD. The association was not proved in six IgAD patients who esere relatives of CVID patients.Conclusion. The protective effect of non-aspartic acid at position 57 of the DQ beta chain is present in both sporadic and familial form of IgAD. This effect was not observed in IgAD relatives of CVID persons showing tkat a genetic background of this form might be different than in other forms of IgAD.

Key words:
IgA deficiency, variable immunodeficiency, HLA-typing, aspartic acid.


Autoři: T. Freiberger;  J. Litzman 1;  E. Vondrušková
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno 1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a PN U svaté Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 770-773
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Selektivní deficience imunoglobulinu A (IgAD) je nejčastější primární imunodeficiencí v bělošské populaci. Opakovaně byl popsán ochranný vliv kyseliny asparagové (Asp) na 57. pozici HLA-DQ beta řetězce před vznikem tohoto onemocnění. Cílem naší práce bylo zjistit, zda genetická predispozice ke vzniku IgAD daná obsazením 57. pozice DQ beta řetězce neutrálními aminokyselinami alaninem, valinem, nebo serinem (non-Asp) bude odlišná u pacientů se sporadickou, resp. familiární formou onemocnění.Metody a výsledky. DNA byla izolována od 59 pacientů se sporadickou, 28 pacientů s familiární formou IgAD a 162 osob kontrolního souboru. HLA typizace potvrdila u pacientů s IgAD statisticky významně vyšší zastoupení non-Asp ve srovnání s kontrolním souborem, neprokázala ale rozdíl mezi skupinami pacientů se sporadickou a familiární formou IgAD. Uvedená asociace překvapivě neplatila pro podskupinu pacientů s familiární formou onemocnění, v jejichž rodině se vyskytovala běžná variabilní imunodeficience (CVID).Závěr. Jedinci, kteří nejsou nositeli alel kódujících kyselinu asparagovou na 57. pozici HLA-DQ beta řetězce, jsou ve významně vyšším riziku postižení IgAD ve srovnání s ostatní populací. Toto riziko je stejné pro sporadickou i familiární formu onemocnění. Neplatnost takového tvrzení pro pacienty s IgAD s výskytem CVID v rodině může svědčit pro odlišnou genetickou podstatu této formy IgAD.

Klíčová slova:
deficit IgA, variabilní imunodeficience, HLA typizace, kyselina asparagová.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se