SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ANTIMYKOTIK SESYSTÉMOVÝM ÚČINKEM


Present Situation and Perspectives of Antimycotics with Systemic Effect

Spectrum of antimycotics used in treatment of systemic mycoses is comparatively poor. The oldest and till presentreceived „golden standard“ is polyen amphotericin B (AmB). It has the widest spectrum of effects and has the lowestincidence of resistances. However, the therapy can be accompanied by manifestations of toxicity, namely that ofnephrotoxicity. „Lipoid“ form of AmB (Abelcet, Amphocil, AmBisome) with only 20% risk of nephrotoxicity partlysolved the problem. Wider use of these drugs is hindered by their high price. The azoles group (ketoconazole,fluconazole, itraconazole) today represents the most frequently used group of antimycotics; triazols of the 3rdgeneration (variconazole, posaconazole, ravuconazole) broaden the spectrum of effects namely to aspergil infections.In the future substances with a different target structure will be used. According the mechanism of effect they canbe classified as echinocandins (inhibition of b-glucane synthesis), echinocandins (inhibition of chitin synthesis),sordarines (selective inhibitors of proteosynthesis), pradimicines (cell lysis by binding on manoproteins). The risingoccurrence of resistance should be coped with inhibitors of the efflux pump (milbemycine). Clinical testing of allthese substances is already in progress, in some of them already in phase III.

Key words:
amphotericin B, nystatine, azoles, fluconazole, ketoconazole, itraconazole, variconazole, ravucona -zole, posaconazole, echinocandins, sordarines, pradimicines, efflux pump inhibitors.


Autoři: J. Haber
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 596-604
Kategorie: Články

Souhrn

Paleta antimykotik používaných k léčbě systémových mykóz je chudá. Nejstarším a dosud uznávaným „zlatýmstandardem“ je polyen amfotericin B (AmB), který má nejširší spektrum účinku, vykazuje nejméně rezistencí, avšakléčbu mohou provázet toxické projevy, zejména riziko nefrotoxicity. „Lipidové“ formy AmB (Abelcet, Amphocil,AmBisome) s pouze 20% rizikem nefrotoxicity tento problém částečně řeší, jejich širší použití však omezuje vysokácena. Azolová skupina (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol) dnes představuje nejšířeji používanou skupinuantimykotik, triazoly 3. generace (vorikonazol, posakonazol, ravukonazol) rozšiřují spektrum účinku se zaměřenímzejména na aspergilové infekce. Perspektivou budou preparáty s jinou cílovou strukturou zásahu. Podle mechanizmuúčinku jde o echinokandiny (inhibice syntézy b-glukanu), nikkomyciny (inhibitory syntézy chitinu), sordariny(selektivní inhibitory proteosyntézy), pradimiciny (lýza buněk vazbou na manoproteiny) a zvýšený nárůst rezistenceby měly ovlivnit inhibitory efluxní pumpy (milbemycin). Ve všech těchto případech probíhají klinické studie,u některých již 3. fáze.

Klíčová slova:
amfotericin B, nystatin, azoly, flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, vorzikonazol, ravukonaazol,posakonazol, echinokandiny, nikkomyciny, sordariny, pradimiciny, inhibitory efluxní pumpy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se