BIOLOGICKÝ PRINCIP CHEMOTERAPIE:REAKCE BUŇKY JAKO VÝSLEDEK JEJÍ EVOLUČNÍ PAMĚTI


Biological Principle of Chemotherapy: Cellular Response – the Result of its Evolutional Memory

The cell reaction to chemotherapy is based on certain general biological principles. The genetic structure of cellpopulations, their actual reaction to chemotherapy and the prognosis of their development are not accidental. Theyare determined by previous exposures to chemotherapeutic agents and thus their evolutional experience on Darwinianprinciples. Chemotherapy occurs always in a defined environment of the host with his active participation. A geneticvariability in the host reaction to chemotherapeutic interference also exists and which in the long-term perspectiveis also of evolutional nature. The complex of evaluation of therapeutic procedures thus involves evaluation andinfluencing of the host and his variability (immunotherapy). Understanding of molecular mechanisms of thepathogenesis of disease, definition of specific genes, their expression, the role of their products and definition ofpossible targets of chemotherapy is at present a realistic goal of application of genomics and proteogenomics inmedicine. The new philosophy in medicine is thus based on respecting individuality in diagnosis, treatment andprognosis. We only can wish that the trend of respecting individuality will be applied in the future, and not only inmedicine.

Key words:
chemotherapy, avolution, resistance, infectious diseases, immunosuppresion, viruses, bacteria, host,polymorphism, main histocompatibility system (MHC).


Autoři: P. Hořín
Působiště autorů: Ústav chovu zvířat a genetiky Fakulty veterinárního lékařství VFU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 579-582
Kategorie: Články

Souhrn

Reakce buňky na chemoterapii spočívá na určitých obecných biologických principech. Genetická strukturabuněčných populací, jejich aktuální reakce na chemoterapii a prognóza jejich vývoje nejsou náhodné. Jsou determi-novány předchozími expozicemi chemoterapeutiky, a tudíž jejich evoluční zkušeností na darwinovském principu.Chemoterapie se vždy uplatňuje v konkrétním prostředí hostitele za jeho aktivní spoluúčasti. V reakci hostitele nachemoterapeutické zásahy existuje genetická variabilita, je také evoluční povahy v dlouhodobé perspektivě. Dokomplexu posouzení terapeutických postupů tedy patří i posouzení a ovlivnění hostitele a jeho variability (imuno-terapie). Pochopení molekulárních mechanizmů patogeneze nemocí, definice specifických genů, jejich exprese, úlohyjejich produktů a vymezení možných terčů cílené chemoterapie je v současné době realistickým cílem využitígenomiky a proteogenomiky v medicíně. Nová filozofie v medicíně je tedy založena na respektování individualityv diagnostice, terapii a prognóze. Lze si jen přát, aby se trend respektování individuality v budoucnu skutečněuplatnil, a to nejen v medicíně.

Klíčová slova:
chemoterapie, evoluce, rezistence, infekční onemocnění, imunosuprese, viry, bakterie, hostitel,polymorfizmus, hlavní histokompatibilitní systém (MHC).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se