ANTIBAKTERIÁLNÍ CHEMOTERAPIE – JSME SKUTEČNĚNA KONCI ANTIBIOTICKÉ ÉRY?


Antimicrobial Chemotherapy – Are we Really at the End of Antibiotic Era?

Antimicrobial chemotherapy undergoes a global crisis. The nineties brought the unprecedented spread of resistanceof main pathogenic bacteria to antibiotics, with an extent and intensity varying from negligible to threatening,depending largely on the local or regional or nationwide approach to prescribing antibiotics. In some reqions themicrobial multiresistance led to various bacterial infections becoming untreatable, however, substantial increase ofcosts of antibacterial chemotherapy - somewhere even prohibitive - has been felt everywhere, depending on thenecessity of using reserve drugs instead of basic ones. In he mid of nineties, the advent of a post-antibiotic era seemedalmost inevitable. Concentrated efforts aimed at rationalizing the antibiotic usage, at decreasing the uselessprescribing, at creating antibiotic policies as well as the development of new at the antibacterials have diminishedthe danger, at least for some time. Brief descriptions of new drugs (linezolide, quinupristine/dalfoprostine, newchinolones and naphythyridones and telithromycine) are given and some other, in the near future possibly usefulantibacterials (daptomycine, glycycyclines, oral carbapenems and trinems) are mentioned as well as some new waysof antibacterial research. In a long-term view, however, rationalization of antibiotic prescribing is the only andirreplaceable mean of maintaining the efficacy of antibacterial chemotherapy at acceptable costs.

Key words:
antibiotics, antimicrobial chemotherapy, microbial multiresistance, pathogenic bacteria.


Autoři: V. Vacek
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 592-595
Kategorie: Články

Souhrn

Antibakteriální chemoterapie prochází globální krizí. Devadesátá léta přinesla bezprecedentní rozšíření rezistencehlavních bakteriálních patogenů na antibiotika, která se v různých částech světa uplatňuje s kolísající intenzitoua šíří, od bezvýznamné až po hrozivou, závislou do značné míry na místním, regionálním či celostátním přístupuk preskripci antibiotik. Výsledkem byly někde terapeuticky neřešitelné situace, všude však citelný, někdy ažprohibitivní vzestup nákladů na léčení, úměrný tomu, jak bylo třeba přecházet od základních antibiotik k rezervním.Začalo se mluvit o nástupu postantibiotické éry. Soustředěné úsilí, zaměřené na racionalizaci preskripce a omezenízbytečné preskripce antibiotik, na stanovení a dodržování antibiotické politiky i na vývoj nových přípravků antibak-teriální chemoterapie bez zkřížené rezistence s dosud používanými, které se rozvinulo ve druhé polovině dekády,nebezpečí nástupu postantibiotické éry prozatím odsunulo. Je uveden stručný popis nově zavedených chemoterape -utik (linezolid, quinupristin/dalfopristin, nové chinolony a perspektivně i telithromycin) i přípravků, jejichž vývojpokročil natolik, že představují příslib v relativně krátkém časovém horizontu (daptomycin, glycylcykliny, orálníkarbapenemy a trinemy). Je připojena i stručná zmínka o nových směrech výzkumu. Současně se ale zdůrazňujezásadní, trvalý a ničím nenahraditelný význam racionalizace preskripce antibiotik jako jediného způsobu, jak udržetantibakteriální chemoterapii v dlouhodobém pohledu plně účinnou a obecně dostupnou.

Klíčová slova:
antibiotika, antibakteriální chemoterapie, zkřížená rezistence, patogenní mikroorganizmy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se