VÝVOJ KUŘÁCKÝCH ZVYKLOSTÍ OBYVATELSTVAČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ 1985-1997/98


Development of Smoking Habits in the Population of Czech RepublicDuring 1985-1997/98

Background.
Tobacco smoking belongs to high risk factors for the circulation diseases. Aim of the present studyis to identify and describe smoking habits of the population in nine districts in Czech republic in years 1997/98 andin six of these districts to analyze smoking trends during the period of 1985-1997/98.Methods and Results. Information on the smoking habits were collected in years 1985, 1988, and 1992 in sixdistricts which took part in the international project WHO MONICA. In 1997/98 data collection was extended intothree other districts. New randomly selected samples of 1% of the population were explored each time. 5293 malesand 5610 females 25-64 years old were questioned during a controlled talk with a health-officer. In 1997/98 in ninedistricts the prevalence of actual smokers was 38 %, that of former smokers was 24 % and 38 % of non-smokers.The group of females consisted of 27 % of actual smokers, 10% of former smokers, and 63 % of non-smokers. Theaverage daily consumption was 16.4 (±8.6) cigarettes per day in males and 11.3 (±7.0) cigarettes per day in females.In 1985-1997/98 the smoking prevalence of males aged 25-64 years decreased in six districts from 49 % to 37 %(p

Key words:
cigarette smoking, education, project WHO MONICA.


Autoři: Z. Škodová;  R. Cífková;  V. Adámková ;  A. Dušková;  G. Hauserová;  Z. Hejl;  M. Jozífová;  V. Lánská;  E. Novozámská;  Z. Petržilková;  H. Pistulková;  J. Piťha;  P. Stávek;  D. Šraierová
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kouření tabáku náleží mezi nejzávažnější rizikové faktory nemocí oběhové soustavy. Cílem tétopráce bylo zjistit a popsat kuřácké zvyklosti obyvatel v devíti okresech České republiky v letech 1997/98 a v šestiz těchto okresů analyzovat vývojové trendy kuřáctví v období 1985-1997/98.Metody a výsledky. Informace o kuřáckých zvyklostech byly získány v letech 1985, 1988 a 1992 v šesti okresechúčastnících se mezinárodního projektu SZO MONICA. V letech 1997/98 bylo šetření rozšířeno o další tři okresy.Vyšetření byla provedena vždy v nových 1% náhodných vzorcích obyvatelstva. Celkem bylo vyšetřeno 5293 mužůa 5610 žen ve věku 25-64 let. Informace o kouření byly získány při řízeném rozhovoru lékaře s probandem. V letech1997/98 bylo v devíti okresech mezi vyšetřenými muži 38 % současných kuřáků, 24 % bývalých kuřáků a 38 %nekuřáků. V souboru žen bylo 27 % současných kuřaček, 10 % bývalých kuřaček a 63 % nekuřaček. Průměrná denníspotřeba cigaret byla 16,4 (±8,6) cig/den u mužů a 11,3 (±7,0) cig/den u žen. V období 1985-1997/98 se v šestiokresech snížila prevalence kuřáctví u mužů ve věku 25-64 r. ze 49 % na 37 % (p

Klíčová slova:
kuřáctví cigaret, vzdělání, projekt SZO MONICA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se