ENDOKRINOLOGIE 1998-1999


Endocrinology 1998-1999

In the cascade hormone - second messenger - cellular G-proteins (GTP binding proteins), impairment can occuralso at the last step: Mutant G-proteins may amplify the response (e.g. hypophyseal and thyroide adenomas) or reduceit (pseudohypoparathyreosis, testitoxicosis). Other new group of diseases appears to be anexinopathy: Among anexinsbelong also lippocortins and impairments occur in the hemocoagulation. „Reverse endocrinology" is a processdescription when the recognition of receptor (called an „orphan receptor") comes earlier than that of the hormone:Such receptors are known for several steroid hormones, retinoids and eicosanoids and it appears they are importantalso in the metabolism of cholesterol. A single antigen - glutamic acid decarboxylase (GAD), can cause autoimmunedisease as the immunodependent diabetes (IDDM). Treatment of the skin T-cell lymphoma by some retinoids canresult in hypothyroidysm. Retrotransposones are example of the human genome modification with yet unknownclinical manifestations. Hepatocytal growth factor reveals to be the hope for treatment of cirrhosis. Search foreffective peroral insulin substitutes is at present based on testing of various metabolites of fungi. Antibodies againstTNF (tumor necrosis factor) become tested as „anticytokine therapy" in patients with rheumatoid arthritis. Someother suggestions for new ways of treatment is also listed, including the intranasal administration of estradiol.

Key words:
endocrinology, G-protein diseases, reverse endocrinology, therapy.


Autoři: V. Schreiber
Působiště autorů: Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

V kaskádě dějů hormon-druhý posel-buněčné G proteiny (proteiny vázající guaninnukleotid) může nastat poruchai na posledním stupni: mutanty G proteinů mohou vést k zesílení (mj. adenomy hypofýzy a štítné žlázy) i k oslabeníG-proteinového signálu (pseudohypoparatyreóza, „testitoxikóza"). Jinou novou skupinou nemocí jsou anexinopatie:Mezi anexiny patří i lipokortiny a poruchy jsou v oblasti hemokoagulace. „Reverzní endokrinologie" znamená postupv poznání, při kterém je dříve znám receptor (označovaný pak jako „sirotčí") nežli hormon: Takové receptory jsouznámy pro řadu steroidních hormonů, retinoidů a eikosanoidů a zdá se, že se významně uplatňují v metabolizmucholesterolu. Autoimunitní porucha při imunodependentním diabetu (IDDM) může mít z a příčinu jediný autoantigen,dekarboxylázu kyseliny glutamové (GAD). Léčba některými retinoidy při kožním lymfomu z T-buněk vedek hypotyreóze. Retrotranspozony jsou příkladem proměn lidského genomu s dosud neznámými klinickými manifes-tacemi. Hepatocytární růstový faktor se ukazuje jako naděje pro léčbu cirhózy. Hledání perorálních účinnýchnáhražek inzulinu nyní spočívá v testování některých metabolitů z plísní. Protilátky proti TNP (tumor necrosis factor)se začínají zkoušet jako „anticytokinová terapie" u revmatoidní artritis. V přehledu je dále uvedena řada novýchnávrhů léčebných postupů - včetně intranazální aplikace estradiolu.

Klíčová slova:
endokrinologie, G-proteinové nemoci, reverzní endokrinologie, terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se