FENOMÉN REKTANGULARIZACE KŘIVKY PŘEŽÍVÁNÍV ČESKÉ POPULACI JAKO VÝCHODISKOKE KONCEPTU ÚSPĚŠNÉHO STÁRNUTÍA K POJETÍ GERIATRICKÉ MEDICÍNY


FENOMÉN REKTANGULARIZACE KŘIVKY PŘEŽÍVÁNÍV ČESKÉ POPULACI JAKO VÝCHODISKOKE KONCEPTU ÚSPĚŠNÉHO STÁRNUTÍA K POJETÍ GERIATRICKÉ MEDICÍNY

Podán přehled představ o úspěšném stárnutí s pozitivními dopady na zlepšování kvality života a snižovánínesoběstačnosti i potřeby zdravotně sociální péče v pokročilém stáří. Připomenuta potřeba modifikace zdravotnic-kých služeb a pohledu na geriatrické pacienty odpovídající demografickému vývoji a zlepšování jejich funkčníhostavu. Zmíněny představy o vývoji střední délky života. Demonstrován fenomén rektangularizace křivky přežívánív populaci na území dnešní České republiky v průběhu 20. století a výhled populačního složení, očekávané dobydožití a indexu dlouhověkosti v české společnosti do poloviny 21. století.

Klíčová slova:
stáří, stárnutí, rektangularizace křivky přežívání, nemocnost, střední délka života, dlouhověkost,geriatrie, demografie.


Phenomenon of Rectangularization of the Staying Alive Curve in Czech Population as an Objectiveto the Conception of Successful Ageing and to the Prospects of the Geriatric Medicine

An overview of conceptions of the successful ageing with positive impacts on the improvement of the quality oflife, on decreased dependence in activities of daily living, and on demands for health-social care in senescence isgiven. Necessity of altering of sanitary services and outlooks on the geriatric patients corresponding to thedemographic development and improvement of their functional state is stressed. Concepts of the upgrowth of thelife expectancy are given. The phenomenon of rectangularization of the survival curve in the population of the CzechRepublic during the 20th century is demonstrated and the prospect till the middle of 21st century for the populationstructure, life expectancy, longevity index are presented.

Key words:
senescence, ageing, rectangularization of the survival curve, disease prevalence, life expectancy,longevity, geriatry, demography.


Autoři: Z. Kalvach
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 715-721
Kategorie:

Souhrn

Podán přehled představ o úspěšném stárnutí s pozitivními dopady na zlepšování kvality života a snižovánínesoběstačnosti i potřeby zdravotně sociální péče v pokročilém stáří. Připomenuta potřeba modifikace zdravotnic-kých služeb a pohledu na geriatrické pacienty odpovídající demografickému vývoji a zlepšování jejich funkčníhostavu. Zmíněny představy o vývoji střední délky života. Demonstrován fenomén rektangularizace křivky přežívánív populaci na území dnešní České republiky v průběhu 20. století a výhled populačního složení, očekávané dobydožití a indexu dlouhověkosti v české společnosti do poloviny 21. století.

Klíčová slova:
stáří, stárnutí, rektangularizace křivky přežívání, nemocnost, střední délka života, dlouhověkost,geriatrie, demografie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienista

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


2000 Číslo 23

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Neutropenie
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Minimonografie - vědomostní test

Léčba karcinomu močového měchýře
Autoři:

Imunitní trombocytopenie (ITP)
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se