VÝVOJ OBVODU BŘICHA A GLUTEU (PASU A BOKU)V DOSPĚLOSTI


Development of the Abdominal and Gluteal (Waist and Hip) Circumferences in Adulthood

Background.
Abdominal and gluteal (waist and hip) circumferences are accepted as indicators of central fatdistribution and abdominal (waist) circumference is generally regarded as a simple anthropometric measure ofvisceral fat distribution.Methods and Results. In the years 1987-1988 there was carried out an anthropometric survey on the region offormer Czechoslovakia. Crossover study was performed in 16 400 of adult men and women aged from 20 to morethan 70 years on the basis of the three level random sample. Except for many other anthropometric measures,abdominal and gluteal (waist and hip) circumferences were assessed according to Martin (M62/1; M64/1). The resultsshow that gluteal (hip) circumference is longer than a abdominal (waist) circumference in adulthood similarly as inchildhood. Abdominal circumference is larger in men than in women in agreement with sexual dimorphism.Abdominal circumference is not significantly different in Czech and Slovak men and Czech and Slovak women.Nevertheless, abdominal circumference in Slovak women increases to maximum at the beginning of their fifth decadeand then decreases concurrently with lowering of BMI. In Czech women increase in abdominal circumference laststill seventh decade. This difference can result from the earlier involution in Slovak women. Maximal intersexualdifference is found at the beginning of the third decade (21-25 years) and at the end of follow-up in both populations.Conclusions. Gluteal (hip) circumference is not significantly different in men and women to the half of the forthdecade in both Czech and Slovak populations. In following decades it is markedly longer in women probably due tothe higher accumulation of subcutaneous fat. In the second part of seventh decade in Czech population and aboutfive years earlier in the Slovak group the average circumference in men decreases. This change can be caused bythe age involution of adipose tissue. The examined data were constructed into percentile nets of the abdominal andgluteal circumferences for both men and women and Czech and Slovak populations.

Key words:
development in adulthood, abdominal circumference, waist circumference, gluteal circumference,


Autoři: K. Hajniš;  M. Kunešová
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 537-543
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Velikost obvodu břicha a gluteálního obvodu je v současnosti považována za průkazný ukazatelkoncentrace podkožního i útrobního tuku do centrálního tělního regionu.Metody a výsledky. V letech 1987-1988 byl proveden na základě trojstupňového statistického výběru po celémúzemí tehdejšího Československa průřezový antropometrický výzkum u 16 400 dospělých probandů obojího pohlaví.Mimo řady dalších znaků při něm byl vyšetřen i obvod břicha a gluteu, a to technikou podle Martina (M62/1; M64/1).Ze zjištěných výsledků je patrno, že stejně jako v dětství je gluteální obvod v průběhu dospělosti větší než obvodbřicha. Obvod břicha je v souladu se sexuálním dimorfizmem tělesné stavby u české i slovenské populace trvalevětší u mužů než u žen. Obvod břicha (pasu) se mezi populací českých a slovenských mužů ani žen významně neliší.Nicméně u slovenských žen dochází k prodlužování délky obvodu břicha do pátého decenia a pak se obvod zmenšuje,zatímco u českých žen se délka obvodu pasu prodlužuje až do sedmého decenia, a teprve poté dochází k poklesu.Překvapující je poměrně časný nástup involuce intraabdominálního tuku u slovenských žen. Maximální intersexuálnírozdíl byl nalezen na začátku (21-25 let) a na konci sledovaného období.Závěry. Gluteální obvod (obvod boků) se mezi oběma pohlavími asi do poloviny čtvrtého decenia života v obouzkoumaných populacích výrazněji neliší. Poté je zřetelně delší u žen (intenzivnější ukládání podkožního tuku), aleve druhé polovině sedmého desetiletí života ve skupině české a přibližně o 5 let dříve ve slovenské populaci sezmenšuje po průměrnou hodnotu mužů. Příčinou je pravděpodobně involuce tělního tuku v souvislosti s věkem.Pomocí vyšetřených dat byly sestrojeny percentilové sítě obou obvodů zvlášť pro obě pohlaví i pro českoua slovenskou populaci.

Klíčová slova:
vývoj v dospělosti, obvod břicha, obvod pasu, obvod gluteu, obvod boků, česká a slovenská

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se