DOSPĚLÁ VÝŠKA PACIENTŮ DLOUHODOBĚ LÉČENÝCHPRO IDIOPATICKÝ DEFICIT RŮSTOVÉHO HORMONU(Český registr 1991-1998)


Final Height of Patients Following Long-Term Treatment for theIdiopathic Growth Hormone Deficiency (The Czech Register 1991-1998)

Background.
Final height was evaluated in patients from the Czech Register with idiopathic growth hormonedeficiency treated with GH.Methods and Results. 23 patients had the isolated growth hormone deficiency (group 1), and 37 suffered frommultiple pituitary hormones deficiencies (group 2). The patients from group 1 and 2 were given growth hormone for6.7±2.2 years and 9.6±3.0 years, respectively. The patients with isolated growth hormone deficiency reached finalheight -1.4±1.3 SDS, those with multiple hormone deficiencies were taller (-0.7±1.5 SDS). The height gain equalled+2.5±0.6 SDS and +3.4±1.1 SDS in group 1 and 2, respectively. 70 % of the patients in group 1 and 93 % of group2 reached final heights within the target limits (± 2 SDS).Conclusion. The final height positively correlated with the target height (mid-parental height) and height at theonset of puberty (group 1 and 2). There was a negative correlation between the final height and the chronologicalage at the beginning of growth hormone therapy in group 1.

Key words:
idiopatic growth hormone deficiency, growth hormone treatment, final height.


Autoři: J. Zapletalová
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc 1 Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha 2 Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava 3 Endokrinologický ústav, Praha 4 2. dětská klinika LF Univerzity T. G. M. a FN, Brno 5 Centrum dětských odborných zdravotních sl
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 529-532
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
U 60 pacientů léčených růstovým hormonem pro jeho idiopatický deficit evidovaných v Českémregistru příjemců růstového hormonu byla hodnocena dosažená výška v dospělosti.Metody a výsledky. 23 pacientů mělo izolovaný deficit růstového hormonu (skupina 1), 37 deficit kombinovanýs chyběním i jiných hypofyzárních hormonů (skupina 2). Doba léčby byla 6,7±2,2 (průměr ± SD) roku u 1. skupinya 9,6±3,0 roku u 2. skupiny. Pacienti s izolovaným deficitem dosáhli výšky -1,4±1,3 SDS dle norem české populace,pacienti s kombinovaným deficitem byli na konci léčby vyšší (-0,7±1,5 SDS). Výškový zisk byl +2,5±0,6 SDSu nemocných 1. skupiny a +3,4±1,1 SDS u pacientů 2. skupiny. 70 % pacientů s izolovaným deficitem a 93 %pacientů s mnohočetným deficitem růstového hormonu dosáhlo normální výšky (±2 SDS norem pro českou populaci).Závěry. Finální výška pozitivně korelovala s cílovou výškou (danou výpočtem z výšky rodičů) a s výškou napočátku puberty u obou skupin pacientů. Negativní korelace finální výšky byla s kalendářním věkem na počátkuléčby STH u skupiny 1.

Klíčová slova:
idiopatický deficit růstového hormonu, léčba růstovým hormonem, finální výška.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se