IMUNOHISTOLOGICKÉ STANOVENIEZLOŽIEK EXTRACELULÁRNEJ MATRIXU GRANULOMA ANULARE


Immunohistological Assessment of Constituents of the ExtracellularMatrix in Granuloma Annulare

Background.
The histological diagnosis of granuloma annulare is based on assessment of a palisade-likegranuloma and necrobiosis. The authors attempt to make a more accurate diagnosis of the disease based onimmunohistological assessment of components of the extracellular matrix.Methods and Results. In a group of 15 patients with granuloma annulare the authors assessed, using theimmunoperoxidase method, collagens type I, III and V and fibronectin. An increased amount of collagens type IIIand V was found within the palisade-like granuloma and its neighbourhood resp. In the area of the necrobiosis thefindings of the mentioned collagens depended on the degree of necrobiotic changes (12 of 15 patients). An increasedoccurrence of collagen type I was only indicated in the vicinity of granulomas or within the palisade-like granulomain 7 of 15 patients. Larger amounts of fibronectin were found in the area of the necrobiosis and in the area of thegranulomatous palisade-like infiltrate resp. (12 of 15 patients).Conclusions. In the author’s opinion the higher incidence of collagens types III and V in the neighbourhood ofthe palisade-like granulomatous infiltrate and its size resp. as well as the finding of fibronectin in the area ofnecrobiosis and the granulomatous infiltrate justify the use of immunohistological assessment of the aboveconstituents of the extracellular matrix as a supplementary examination in the diagnosis of the above disease.

Key words:
granuloma annulare, interstitial collagens, fibronectin, immunohistological assessment.


Autoři: A. Halagovec;  F. Héjj;  Z. Baranová;  J. Kollár 1;  Š. Guzanin 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UPJŠ, Košice 1 Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice 2 Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UPJŠ, Košice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 116-118
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Histologická diagnostika granuloma anulare sa opiera o stanovenie palisádovitého granulómua nekrobiózy. Autori sa pokúsili imunohistologickým stanovením zložiek extracelulárnej matrix o spresneniediagnostiky uvedeného ochorenia.Metódy a výsledky. V súbore 15 pacientov s granuloma anulare stanovili imunoperoxidázovou metódou kolagénytypov I, III, V a fibronektín. Zvýšený výskyt kolagénov typov III a V bol zistený v rozsahu palisádovitého granulómu,resp. v jeho okolí. V oblasti nekrobiózy nálezy uvedených kolagénov súviseli so stupňom vývoja nekrobiotickýchzmien (12 z 15 pacientov). Zvýšený výskyt kolagénu typu I bol len naznačený v okolí granulómov, resp. v rozsahupalisádovitého granulómu u 7 z 15 pacientov. Zvýšené nálezy fibronektínu sa vyskytovali v oblasti nekrobiózy, resp.v oblasti granulómatozného palisádovitého infiltrátu (12 z 15 pacientov).Závery. Podľa názoru autorov zvýšený výskyt kolagénov typov III a V v okolí palisádovitého granulómatoznéhoinfiltrátu, resp. v jeho rozsahu, ako aj nálezy fibronektínu v oblasti nekrobiózy a granulómatozného infiltrátuopodstatňujú použiť imunohistologické stanovenie uvedených zložiek extracelulárnej matrix ako doplnkové vyšet-renie v diagnostike uvedeného ochorenia.

Klíčová slova:
granuloma anulare, intersticiálne kolagény, fibronektín, imunohistologické stanovenie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se