SELEKTIVNÍ MODULÁTORY ESTROGENNÍCH RECEPTORŮ JAKO NOVÁ KONCEPCE ODVRÁCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK MENOPAUZY


Selective Estrogen Receptor Modulators - A New Concept to Avert Health Risks of Menopause

Long-term estrogen deficiency after menopause is responsible for different disorders, which not only make the quality of life in the older age worse but also are the major causes of women´s mortality. It is especially the case for cardiovascular disease, osteoporosis and dementia. The risk for these disorders can significantly be reduced by hormone replacement therapy (HRT). Unfortunately, the mean duration of the postmenopausal administration of HRT is too short to demonstrate its efficacy in preventing the mentioned diseases. In this review the new therapeutic possibilities are discussed, called selective estrogen receptor modulators (SERMs). These structurally heterogeneous compounds interact with estrogen receptors and act as either estrogen-agonists or-antagonists according to the type of organ and physiological context (i.e., dose, target tissue and hormone concentrations in the tissue). The evaluation of the effects of these compounds led to the better understanding of both antiestrogens and the whole steroid signaling system. The research of the clinical properties of SERM showed their potential benefit in the long-term care of the women in their non-reproductive period of life and demonstrated the possibility to overcome some drawbacks of HRT.

Key words:
menopause, ischaemic heart disease, osteoporosis, hormone replacement therapy, selective estrogen receptor modulators, SERM, raloxifene, tamoxifene.


Autoři: J. Vokrouhlická;  I. Pavo 1;  J. Štěpán
Působiště autorů: Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha a 1 Eli Lilly, Vídeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 679-685
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhotrvající postmenopauzální deficit ovariálních hormonů je prokázanou příčinou řady onemocnění, která nejenom zhoršují kvalitu života ve vyšším věku, ale patří také k vedoucím příčinám úmrtí u žen. Jedná se zejména o kardiovaskulární onemocnění, osteoporózu a demenci. Riziko těchto onemocnění lze významně snížit hormonální substituční léčbou (HRT). Průměrná doba podávání HRT ženám po menopauze je však zpravidla příliš krátká, aby se HRT prokazatelně uplatnila při prevenci chorob. Cílem tohoto přehledu je upozornit na nové možnosti, které přinášejí selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM). Jedná se o strukturně heterogenní skupinu látek, které interagují s receptory pro estrogen a uplatňují se jako agonisté nebo antagonisté estrogenu podle typu orgánu a fyziologického kontextu (tj. dávky, cílové tkáně a koncentrace hormonů ve tkáni). Hodnocení účinků těchto sloučenin vedlo k lepšímu chápání nejenom antiestrogenů, ale celého steroidního signálního systému. Výzkum klinických vlastností látek SERM ukázal jejich potenciální přínos pro dlouhodobou péči o zdraví žen v jejich nereproduktivním období a možnost překonat některá omezení spojená s hormonální substituční léčbou.

Klíčová slova:
menopauza, ischemická choroba srdeční, osteoporóza, hormonální substituční léčba, selektivní modulátory receptorů estrogenů, SERM, raloxifen, tamoxifen.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se