ČESKÉ SOUHRNY


Vyšlo v časopise: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 48, 4, 2006, pp. 141-142

Ekrinní porokarcinom tváře a víček: vzácný klinický případ

Greco M., Amorosi A., Vitagliano T., Bottoni U.

Ekrinní porokarcinom (EP) je nádor kožních adnex vycházející z akrosyringia.

Pegetoidní forma je vzácná a výjimečně může postihovat oční víčka. Předkládáme případ sedmdesátiletého pacienta s lézí postihující levou tvář, vnitřní koutek oka, hřbet nosu a vnitřní polovinu dolního víčka v plné síle. Byla provedena radikální excize a během dvouletého sledování nebyla zaznamenána recidiva.

Úrazy elektrickým proudem o vysokém napětí

Kaloudová Y., Šín P., Řihová H., Brychta P., Suchánek I., Martincová A.

V letech 1999–2005 bylo na pracovišti Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice v Brně hospitalizováno pro úraz elektrickým proudem o vysokém napětí celkem 41 pacientů, což činilo 6,06 % počtu všech pacientů léčených na popáleninové JIP pro rozsáhlé popáleninové trauma. Průměrný věk pacientů s těžkým elektrotraumatem byl 27,29 let. Nejmladší pacient byl ve věku 9 let, nejstarší ve věku 64 let. V letech 2001–2005 bylo na brněnském popáleninovém pracovišti ošetřeno celkem 8 695 popálených pacientů (dětí i dospělých). Pacientů s úrazem elektrickým proudem bylo léčeno celkem 46 , což činí 0,53 % všech léčených pacientů s popáleninovým traumatem. Úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí bylo léčeno 27, což činí 0,31 % pacientů léčených v letech 2001–2005 na brněnském popáleninovém pracovišti. Zůstává otázkou, zda část poraněných elektrickým proudem o nízkém napětí není ošetřena na jiných pracovištích našeho regionu.

Příspěvek jasně ukazuje hrozivý počet případů nepracovních úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí v prostředí železnice, postihující především nejmladší věkové skupiny – mladistvé a děti.

JOHNSON’S BABY olej® – nový typ výplně?

De Gado F., Mazzocchi M., Chiummariello S., Gagliardi D.N., Alfano C.

V roce 1830 objevený parafinový olej, purifikovaný ropný uhlovodík, se v minulosti užíval jako augmentační materiál na různých částech těla při rekonstrukci defektů nebo při tvarování těla. Prezentujeme případ 18letého chlapce, který si sám aplikoval parafinový olej (Johnson’s Baby Oil®) do rtů, tváře a brady z estetických důvodů.

Dokumentujeme klasický průběh a vlastní způsob ošetření parafinomů. Jak bylo ukázáno, je pro úspěšnost léčby nutná excize všech postižených tkání. Dále je prezentován patologický a histologický rozbor. Parfinom tváře způsobený autoaplikací minerálního oleje nebyl podle našich vědomostí zatím v odborné literatuře publikován.

Fyziologie a patologie kůže u popálenin a poruchy genové exprese

Bláha J.

Teplota a čas jsou dva základní faktory při působení tepla na lidský organismus. Stupeň výsledného poškození závisí rovněž na anatomickém uspořádání kůže a podkoží. Potní žlázy a cévní zásobení s proudící krví v koriu a podkoží fungují jako účinný termoregulátor pro hlouběji uložené struktury. Problematickou součástí každé popáleniny je přechodná, intermediální zóna kapilarostázy pod nekrózou s částečně poškozenými buňkami. Jestliže tyto buňky tepelné trauma přežijí, jsou zdrojem pozdních poruch jizvení.

Základní genetická informace buněk je velmi odolná, ale poruchy vznikají na úrovni genetické exprese, hlavně fibroblastů.

Při syntéze transkriptů RNA z řetězců DNA může vznikat nadměrné množství transkriptů, podmíněné receptorovou informací o ztrátě pevnosti kůže, při nedokonalé zpětné vazbě na CNS, blokované fixovanou traumatickou emocí. Stav je provázen otokem, lymfostázou a kapilarostázou se změnami místního pH aj. Při reparativním zánětlivém procesu se vyrábí nadměrné množství kolagenu, což bylo již experimentálně opakovaně prokázáno. Problém může částečně řešit velmi časná komprese, která omezí počet impulsů o nedostatečné pevnosti kůže, zlepší krevní oběh při redukci otoku, tím normalizuje pH a optimalizuje produkci transkriptů.

RNA polymeráza postrádá dokonalou korektorskou schopnost a dělá často chyby i za zcela fyziologických podmínek. V nevhodném pH pak může chybovat ještě častěji a produkovat patologický kolagen v nadměrném množství.

RNA není určena k trvalému uchovávání informace a po určité době zaniká. Kdy k zániku dojde, je určováno buňkou, a stejně je tomu i u množství vytvořených proteinů. Není-li RNA včas degradována, je proteinová a kolagenová nadprodukce přirozeným následkem vzniklé poruchy.

Messenger RNA (mRNA) řídí vznik proteinů. Není-li správně sestřihována v buněčném jádru, vznikají chyby v přepisu do proteinů, a to jak kvalitativní, tak kvantitativní.

Neinformační RNA má úlohu enzymovou a hraje roli při překladu RNA do proteinu. Nemá korektorskou schopnost.

Transferová tRNA vybírá správné aminokyseliny a umísťuje je do narůstajícího proteinového řetězce. Rovněž může chybovat a zaměňovat aminokyseliny.

Lebka Wolfganga Amadea Mozarta vypovídá o jeho smrti

✝Vlček E., Druga R., Šmahel Z., Bigoni L., Velemínská J.

W. A. Mozart zemřel na následky vytvořeného chronického epidurálního hematomu po tupém úrazu lebky, zřejmě v mládí. Exacerbace procesu, opakující se během řady let, se projevovaly horečnatým onemocněním, projevy meningeálního dráždění a úpornými bolestmi hlavy. Vždy po uklidnění ataky se po určité době onemocnění znovu ozývalo. Po posledním vzplanutí zřejmě infikovaného ložiska Mozart dne 5. prosince 1791 zemřel. Z historických zpráv o chování skladatele můžeme uvažovat i o vývinu temporálního syndromu nebo temporální epilepsie s typickými klinickými projevy.


Štítky
Chirurgie plastická Ortopedie Popáleninová medicína Traumatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se