Zpráva o klinických zkušenostech s aminfluoridem v oblasti individuální a skupinové profylaxe

3. 5. 2016

Specifické a zvláštní účinky aminfluoridů v prevenci zubního kazu (jako u elmex gelu) byly dobře zdokumentovány in vitro i in vivo v mnoha studiích provedených během posledních 40ti let. Za účelem zastavení rostoucího počtu zubních kazů u dětí a dospívajících v polovině 60. let 20. století byla ve městě a kantonu St. Gallen reorganizována školní stomatologická péče.

Jak je možné zjistit z výročních zpráv z tohoto období, vyučování ve školách bylo významně rušeno vysokým výskytem zubního kazu, protože děti s velkým bolestmi a abscesy musely odcházet na akutní návštěvy ke školnímu stomatologovi. Index KPE 12tiletých dětí ve městě St. Gallen tak v roce 1968 stále činil 8,6. Díky mnoha létům prevence se v posledních letech hodnota indexu snížila až na 0,8, ačkoliv jsme byli v uplynulých 15ti letech svědky výrazného přílivu migrantů a uprchlíků (jejich podíl se u dětí školou povinných zvýšil až na 30%!).

Jak k těmto pozitivním výsledkům došlo? Naše preventivní programy jsou od 60. let minulého století založeny na následujících principech:

  • Pravidelné klinické prohlídky dětí podle tříd na školní stomatologické klinice včetně možnosti bezplatných návštěv v ordinačních hodinách, které jsou k dispozici každý den, za účelem dalších prohlídek, konzultací a kontrol vývoje chrupu
  • Pokyny k vhodné ústní hygeně od mateřské školky
  • Výživové konzultace a řízené stravování za účelem monitorování konzumace cukru
  • Pravidelná fluoridace aminfluoridy – jak skupinová, tak individuální
  • Pečetění fisur (po indikaci) od poloviny 70. let minulého století

Školní stomatologická péče je kontrolována a financována úřady kantonu a okresu. Praktická realizace je na venkově záležitostí vybraných smluvních soukromých stomatologů, zatímco v městských aglomeracích se o praktickou realizaci starají školní stomatologické kliniky řízené samotným orgány, kterých je více než 90. Během let vyšlo najevo, že je na povrchu zubní skloviny nutná kontinuální přítomnost iontů fluoridu v určté koncentraci, a to za účelem procesu dozrávání skloviny (až po dobu 3 let od prořezání zubů) a zabránění demineralizace a podpory opětovné mineralizace. Z toho důvodu proto nyní pravidelná průběžná fluoridace chrupu dětí a dospívající mládeže představuje klíčovou součást prevence zubního kazu.

Fluoridace pomocí tablet a fluoridových roztoků v rámci skupinové prevence používaná stomatology na začátku 70. let minulého století byla nahrazena použitím gelu elmex ve spojení s technikou čištění zubů „OBL“ (okluzální, bukální, lnguální). Ukázalo se, že jsou tato opatření jednoduchá, nenákladná a účinná.

Na školní stomatologické klinice děti procvičují techniku čištění „OBL“ s gelem elmex – vždy pod dozorem a za přítomnost svého učitele a v rámci třídních stomatologických prohlídek. Tímto způsobem děti hrají ve skupinové profylaxi aktivní úlohu a rovněž se učí přijímat odpovědnost.

Existují navíc doplňující opatření v podobě informačních seminářů, kurzů a motivačních podpor týkajících se různých oblastí prevence pro školní děti a učitele (hygiena, výživa, fluoridace, pečetění, dentální trauma, atd.)

V tomto klinickém případě můžeme vidět výsledky u 14letých školních dětí, které používaly elmex gel jednou nebo dvakrát týdně ve spojení s každodenním použitím zubní nitě. Demineralizace mesální plochy zubu č. 16 byla zastavena a její větší část byla po jednom roce znovu mineralizována. Výplň nebyla nutná dokonce ani po pěti letech.

Ve školách jsou preventivní opatření primárně zajišťována učitelským sborem. V souladu se zákonem o školní stomatologické péči učtelé s dětmi procvičují správnou techniku čštění zubů každých 14dnů, při níž používají gel elmex. Toto procvičování probíhá od prvního až po šestý rok studia na základní škole v rámci iniciatvy „HPS“ (škola podporující zdraví), avšak v současné době také až do sexty. V případě „rizikových tříd“ s vysokým výskytem zubního kazu procvičují motivovaní učitelé se svým žáky techniku čištění s gelem elmex dokonce jednou týdně. Zubní kartáčky a gel elmex jsou k dspozici od školní stomatologické kliniky zdarma. V minulosti byla často kritizována chuť gelu elmex. Po změně příchutě na začátku 90. let minulého století jsme mohli vidět, že je gel dobře přijímán dokonce mezi dětmi v mateřských školkách.

Pro populární obědy poskytujeme zubní pastu elmex Junior nebo elmex Ochrana před zubním kazem: určení učtelé radí, sledují své žáky při svačinách a uvádějí do praxe „bufety“. V nich s žáci vybírají a prodávají vysoce kvalitní a zdravé produkty. Jedním z důvodů je boj proti rostoucí obezitě mnoha dospívajících lidí. Týmy učitelského sboru jsou vyškoleni ve všech oblastech prevence našimi odborníky na profylaxi a jsou opakovaně motivováni k tomu, aby se svým třídami navštěvovali školní stomatologickou kliniku. Způsob, jakým stomatolog, preventivní pracovník nebo učtel doporučuje produkt, je důležtý. Jejich vlastní nadšení má nakažlivý účnek a přesvědčuje děti k tomu, aby udělali něco dobrého a důležitého pro zdraví svých zubů.

Intenzivní práce se všemi rodiči dětí v mateřských školkách je pro úspěch profylaktických opatření klíčová. Náš personál odpovídající za prevenci zve tuto cílovou skupinu, aby získala rady, informace a motivaci ohledně všech aspektů prevence, protože k úspěchu může vést pouze spolupráce všech zainteresovaných stran.

V rámci návštěvy probíhají demonstrace produktů, promítání obrázků a PowerPointové prezentace. Živý test gelu elmex na ochranu před útokem kyselin se slepičím vejcem může rovněž přispět k tomu, aby laici, ať už dospělí nebo děti, pochopili účinek aminfluoridů. To samé platí pro test, který vizualizuje jednotné zvlhčení povrchu aminfluoridy v porovnání s fluoridem sodným.

Prevence v sextě není přílš snadná. Část učitelského sboru však může být motivována k tomu, aby používala elmex gel například při hodinách francouzštiny. I zde je klíčem k úspěšné profylaxi odpovědnost a dobrý kontakt mezi žáky a učteli. Učtelé aktivně doporučují používání elmex gelu doma.

Aby se tvorba zubního kazu v časném dětství (ECC) dostala pod kontrolu, rozšiřují se naše preventivní programy také o spolupráci s poradenským centry pro rodiče, pediatry, dětskými kroužky a kluby pro péči o děti po skončení vyučování.

Zubní pastu elmex pro děti doporučujeme od prvního zubu, zubní pastu elmex Junior pak od 6ti let. Program využívající gel elmex začíná v mateřské školce, když děti umějí vyplivovat.

Aminfluorid je v naší práci nutným a důležitým partnerem.

Korespondenční adresa:

Dr. Andreas Trummler,

Klnkleter Schulzahnärztlcher Denst (School Dental Servce, ředtel klnky)

Schrenerstrasse 1 · 9000 St. Gallen · Švýcarsko

Tel.: +41 71 224 6300

Fax: +41 71 224 6320

e-mal: andreas.trummler@stadt.sg.ch

Zdroj: PROPHYLAXISdalogue, 2010, 1, s. 12-13Štítky
Ortodoncie Stomatologie Dentální hygienistka
Nejnovější kurzy
Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Prevence zubního kazu v dětském věku
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se