Prevence zubního kazu v dětském věku

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 1. 3. 2017
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Přes nesporný pokrok v preventivních i léčebných opatřeních v individuálním i populačním měřítku zůstává zubní kaz stále významným zdravotním i ekonomickým problémem prakticky ve všech zemích světa. Ve vyspělých industriálních zemích jsou ohroženou částí populace děti, zejména děti v předškolním věku, osoby s různou mírou zdravotního postižení a osoby staršího věku, zejména pokud patří do ekonomicky slabší a sociálně marginalizované části populace. V rozvíjejících se zemích je problém zubního kazu akcentován faktem, že mírně se zvyšující životní úroveň zvyšuje účinek některých rizikových faktorů onemocnění zubním kazem (dostupnost volných cukrů ve výživě) při nedostatečné zdravotně-preventivní gramotnosti části populace.

Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění s dobře známými základními a podpůrnými vyvolávajícími faktory, a proto i preventivní opatření, jako jediná možnost řešení problému zubního kazu, se musí dotýkat všech ovlivnitelných vyvolávajících faktorů.

V neposlední řadě je nutné zmínit bolest, poruchu funkce a snížení kvality života, které s sebou zubní kaz a jeho následky postiženým jedincům přinášejí (Inglehart, 2002).


Autor kurzu: 
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. Medailonek autora kurzu

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami. Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA). Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. V České republice a v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměvhttp://www.zdravy-usmev.eu/, který má v České republice více než desetiletou tradici. Je spoluautorkou odborné publikace

Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“, http://www.stomateam.cz/file/4646/Doporuceni_a_postupy_v_prevenci_zubniho_kazu_u_deti_a_mladeze.pdf. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future), http://www.allianceforacavityfreefuture-cee.eu/en/pl/home#.V5ACQmdf201.

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům: Dětské zubní lékařství.

Odborná garance: doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se