Technologie Pro-Argin v řešení hypersenzitivity dentinu

5. 11. 2017

Hypersenzitivita dentinu postihuje poměrně značnou část populace. Terapeutickým cílem je v tomto případě poskytnout pacientovi rychlou a dlouhodobou úlevu. Jednou z nových možností jsou profylaktické zubní pasty s technologií Pro-Argin.

Úvod

Dentinová hypersenzitivita je charakterizována krátkou ostrou bolestí vznikající v oblasti exponovaného dentinu v reakci na podněty (tepelné, evaporační, taktilní, osmotické či chemické), kterou nelze připisovat jakékoliv jiné formě dentálního defektu nebo patologie. Je typická rychle nastupující prudkou bolestí krátkého trvání (sekundy či minuty) spojenou s odpovědí nervových vláken Aβ a Aδ. Obvykle postihuje dospělé ve věkové skupině 20–50 let. Převážně se vyskytuje v cervikální oblasti zubů. Ze zubních skupin jsou nejčastěji postižené špičáky a premoláry.

V etiologii sehrává roli ztráta skloviny z různých důvodů: atrice, abraze (často v souvislosti s nevhodnou technikou čištění zubů, zejména v souvislosti s rotačními elektrickými kartáčky), dietní eroze, abfrakce a parafunkční návyky. Další častou příčinou může být ztráta cementu v důsledku gingiválních recesů, periodontálního onemocnění, subgingiválního odstraňování zubního kamene a periodontální chirurgie.

Existuje několik teorií vysvětlujících vznik dentinové hypersenzitivity. Z nich nejvíce přijímaná je Brännströmova hydrodynamická teorie nervové stimulace v důsledku pohybu tekutiny v dentinových tubulech.

Byl zjištěn vztah mezi hypersenzitivitou dentinu a průchodností dentinových tubulů in vivo a zdá se, že okluze tubulů tuto citlivost snižuje. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) ukázala, že tubuly v klinicky „citlivých“ zubech jsou 8× četnější, mají 2× větší průměr a jsou otevřené, zatímco tubulů v „necitlivých“ zubech je méně, jsou užší a obvykle blokované. Průtok tekutiny v dentinu je úměrný čtvrté mocnině poloměru tubulů, takže rozdíl v průměru tubulů mezi „citlivými“ a „necitlivými“ zuby je z hlediska léčby hypersenzitivity dentinu téměř jistě klinicky relevantní.

Hypersenzitivitu dentinu lze řešit klasickými postupy: blokáda senzitivních nervů pulpy použitím zubních past s obsahem dusičnanu draselného a desenzitizace okluzí dentinových tubulů (vytvořením sprašné vrstvy [smear layer], použitím topických agens, překrytím výplňovým materiálem nebo krycím lakem, případně použitím laseru).

Technologie Pro-Argin

Jendou z nových možností v boji s hypersenzitivitou dentinu je formule Pro-Argin. Jejími základními složkami jsou arginin, hydrogenuhličitan (bikarbonát) a uhličitan vápenatý. Její účinek je založen na procesu okluze dentinových tubulů a přináší okamžitou a dlouhodobou úlevu.

Mechanismus účinku

Nejnovější výzkumy naznačují, že při fyziologickém pH dochází k interakci argininu ze slin a uhličitanu vápenatého a jejich navázání se na negativně nabitý povrch dentinu. Vytvoří se tak vrstva bohatá na vápník na povrchu dentinu a v dentinových tubulech, což vede k jejich okluzi a utěsnění. Výzkumy těchto procesů podporujících přirozenou okluzi vedly k vývoji nové kombinace obsahující arginin (aminokyselinu pozitivně nabitou při fyziologickém pH), hydrogenuhličitan (pH pufr) a uhličitan vápenatý (zdroj vápníku). Proto technologie Pro-Argin obsahující tyto 3 složky navozuje okluzi dentinových tubulů, která odolá i účinkům kyselin, díky čemuž dlouhodobě brání přenosu podnětů vyvolávajících bolest.

Klinické výhody

Vrstva uzavírá tubuly dlouhodobě a odolává kyselinám, jako jsou nápoje s nízkým pH

Pomocí konfokální laserové skenovací mikroskopie, SEM a mikroskopie atomových sil bylo potvrzeno, že technologie Pro-Argin účinně uzavírá a utěsňuje dentinové tubuly a že dosažená okluze je rezistentní vůči působení kyselin. Hydraulická vodivost ukázala, že okluze dosažená zubními pastami obsahujícími arginin vede ke snížení průtoku kapaliny v dentinu a k inhibici hydrodynamického mechanismu vzniku citlivosti. 

Poskytuje okamžitou a trvalou úlevu po dobu 4 a více týdnů po aplikaci 

Klinické studie ukázaly, že tato desenzitizující profylaktická pasta je účinná při navození okamžité úlevy od hypersenzitivity, když je aplikována na zuby po subgingiválním ošetření parodontu. Ve všech studiích zubní pasta obsahující arginin vykazovala velmi významné snížení citlivosti oproti výchozí hodnotě po 2, 4 a 8 týdnech používání přípravku. To ukazuje, že Pro-Argin výrazně snižuje citlivost ihned po přímé aplikaci a že při používání pasty 2× denně úleva dlouhodobě přetrvává.

Ve studiích také bylo prokázáno, že pasty s technologií Pro-Argin přinášejí výraznější a rychlejší úlevu ve srovnání se zubními pastami obsahujícími jako aktivní složku 2% dusičnan draselný.

Závěr

Zubní pasty s obsahem argininu účinně snižují citlivost zubů a jejich účinek při pravidelném používání dlouhodobě přetrvává. Poskytují tak novou efektivní možnost, jak pomoci pacientům s hypersenzitivitou dentinu.

(norg)

Zdroj: Halappa M., Roy P., Bharateesh J. V., Kashinath K. R. Pro-Argin: a promising technology for dental hypersensitivity. Indian J Multidiscip Dent 2015; 5: 68–71.Štítky
Ortodoncie Stomatologie Dentální hygienistka
Nejnovější kurzy
Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Prevence zubního kazu v dětském věku
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se