Faktory spojené s hypersenzitivitou krčkového dentinu u dospělých − průřezová studie

7. 3. 2019

Hypersenzitivita dentinu je definována jako akutní bolest krátkého trvání vznikající v reakci na termické, chemické či taktilní podněty bez přítomnosti jiného zubního defektu nebo onemocnění. Loni publikovaná brazilská studie měla za cíl identifikovat faktory spojené s hypersenzitivitou krčků v dospělé populaci.

Metodika a průběh studie

380 pacientů (z toho 67,2 % žen) průměrného věku 24 let bylo posouzeno pomocí dotazníku a zkouškou citlivosti na studené podněty. Účastníci zaznamenali intenzitu bolesti na vizuální analogové stupnici (VAS) a speciálně vycvičený examinátor měřil výsledky pomocí kalibrovaného posuvného pravítka. Hodnoty nad 0,5 mm byly vyhodnoceny jako dentinová hypersenzitivita. Faktory spojené s přecitlivělostí dentinu byly následně ověřeny klinickým vyšetřením. Spojitost mezi jednotlivými proměnnými byla posouzena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu a chí-kvadrátového testu a k určení faktorů předpovídajících hypersenzitivitu dentinu byla použita logistická regrese (p < 0,05).

Výsledky

V této populaci bylo zhodnoceno 8958 zubů; 3037 z nich bylo diagnostikováno jako citlivé (33,9 %). Nejčastěji se objevujícími faktory spojenými s citlivostí byly abnormální pozice zubu (9,0 %), okluzní trauma (6,5 %) a gingivální recesy (5,6 %). Eroze předpovídala senzitivitu signifikantně jak při samostatné analýze (poměr šancí [OR] 7,85; p < 0,001), tak při analýze více proměnných (OR 4,36; p < 0,001).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že expozice dentinových tubulů způsobená erozí je pravděpodobně hlavním předpokladem pro vznik dentinové hypersenzitivity. Zdravý zub chráněný sklovinou či cementem je schopný se před citlivostí ubránit.

(jez)

Zdroj: Alcântara P. M., Barroso N. F. F., Botelho A. M. et al. Associated factors to cervical dentin hypersensitivity in adults: a transversal study. BMC Oral Health 2018; 18: 155, doi: 10.1186/s12903-018-0616-1.Štítky
Ortodoncie Stomatologie Dentální hygienistka
Nejnovější kurzy
Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Prevence zubního kazu v dětském věku
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se