Důležitost mechanické kontroly plaku – data ze studie

18. 8. 2016

Zubní kaz a zánět dásně jsou onemocnění způsobená zubním plakem, což je bakteriální povlak, který se každý den tvoří na povrchu zubů. Při odstraňování zubního plaku čistěním doma je nejdůležitějším opatřením mechanické čištění zubním kartáčkem.

Vlákna zubního kartáčku pronikají obzvláště obtížně do mezizubních prostor, ale i k vnitřním a žvýkacím plochám zubů. Zubní kaz a zánět dásně, které se projevují otokem dásně a krvácením z dásňových papil, se vyskytují hlavne proto, že z těchto oblastí nelze plak standardními zubními kartáčky odstranit tak snadno.

Manuální zubní kartáčky

Hlava kartáčku, vlákna, materiály rukojeti a tvar manuálního zubního kartáčku se mohou značně lišit a ovlivnit kvalitu výrobku. Účinný manuální zubní kartáček lze charakterizovat důkladným odstraněním plaku/ vyčištěním všech zubních ploch a jeho ochranou dásňových tkání v ústech.

Hlava zubního kartáčku

Hlava zubního kartáčku by měla příjemně a snadno čistit zuby a prostory kolem zubů v ústech. Tvar bez ostrých rohů nebo hran je další výhodou při prevenci podráždění měkkých tkání v ústech.

Vlákna

Vlákna manuálního zubního kartáčku mají na kvalitu produktu ten největší vliv a mohou se lišit v následujících aspektech: konfigurace nebo uspořádání vláken, použité materiály, tvar (kulatý, kuželovitý, trojúhelníkový, atd.), průměr, délka a počet vláken v trsech.

Obecně lze rozlišovat mezi dvěma konfiguracemi bočního profilu:

Profil s plochými vlákny: všechna vlákna jsou stejně dlouhá.

Nerovný profil: vlákna jsou různě dlouhá (vyšší / nižší, prodloužený hrot, atd.)

Rukojeť

Rukojeť manuálního zubního kartáčku může přispět k lepší ovladatelnosti. Měla by mít ergonomický tvar a zajišťovat dobré uchopení, které podpoří proces čištění zubů a zlepší odstranění plaku. Rukojeti se liší zejména svým tvarem, použitými materiály a vzhledem.

Laboratorní testy zubních kartáčků

K posouzení odstranění umělého plaku je k dispozici mnoho metod, ačkoliv u mnoha nebylo doloženo, že predikují klinickou účinnost odstranění plaku (Saxer a Yankell 1997a). Zkušební metoda a vybavení vyvinuté Nygaardem-Ostbym a kol. (1979) byly první metodou rychlého a opakovatelného testování vlivu struktury a profilu vláken zubního kartáčku na odstranění plaku z mezizubních prostor. Testovaly se dva typy rozložení vláken, ve tvaru V a v souběžném provedení; obě struktury měly plochý boční profil. U obou rozložení bylo dosaženo nejvyšší účinnosti s měkkou strukturou vláken. Při zvýšení tvrdosti vláken na stupeň „medium“ a „hard“ účinnost klesla. Ve všech zkouškách dosáhl tvar V lepších výsledků než tvar s paralelním uspořádáním vláken. Tuto metodu a zařízení dále studovali Nygaard-Ostby a Yankell (1983), aby demonstrovali významné rozdíly mezi zubními kartáčky s různými profily vláken. Vybrané zubní kartáčky z této studie dále zkoumali Yankell a kol. 1984). Ukázalo se, že zubní kartáček s vyšší účinností v laboratorních podmínkách účinně odstraňoval plak z hladkých povrchů a mezizubních prostor i v klinických podmínkách. Byly prokázány další korelace mezi touto laboratorní metodou a klinickou účinností při odstraňování plaku (Saxer a Yankell 1997b).

Za účelem ještě přesnějšího simulování podmínek klinického čištění bylo původní Nygaard-Ostby zařízení podrobeno dvěma úpravám (Shi a kol. 1995). V originálním zařízení jsou zubní kartáčky k zařízení připojeny hlavou; toto spojení bylo upraveno a zubní kartáček byl během čištění k zařízení připojen rukojetí. V původní metodě se provádělo čištění zubů v suchých podmínkách a účinnost byla posuzována na základě papíru citlivého na tlak. Nově vyvinutý vhodný podklad pro plak umožnil čistit zuby v mokrých podmínkách a účinnost byla posuzována použitím vody, slin nebo prostředků k čištění zubů během čištění. Výsledné účinnosti přístupu do mezizubních prostor dosažené s těmito úpravami byly opakovány a predikovaly klinickou účinnost odstranění plaku (Saxer a Yankell 1997b, Sharma a kol. 2000, Sgan-Cohen a kol. 2008 a, b).

Popis studie

Laboratorní studie, kterou zde zmiňujeme (Yankell a kol. 2010), zkoumala účinnost pěti zubních kartáčků s různými profily a různým počtem vláken.

Zkoumaly se účinnost přístupu do mezizubních prostor (IAE) a čištění hladkých povrchů (SSC). Metoda IAE posuzuje schopnost vláken zubního kartáčku proniknout mezi simulované zuby a odstranit čištěním umělý plak. Metoda SSC posuzuje schopnost vláken zubního kartáčku odstranit usazený umělý plak z širokých zubních ploch. Účinnosti metod IAE a SSC predikovaly klinickou účinnost odstranění plaku.

Hodnotily se následující zubní kartáčky:

  • testované zubní kartáčky elmex CARIER PROTECTION INTER X, se strukturou vláken „soft“ a „medium“. Každý z těchto zubních kartáčku obsahuje zhruba 1660 vláken.
  • kontrolní zubní kartáčky Na trhu dostupný zubní kartáček 1, struktura „super soft“. Obsahuje 3960 vláken. Na trhu dostupný zubní kartáček 2, struktura „ultra soft“. Obsahuje 5460 vláken.
  • referenční zubní kartáček Standardní zubní kartáček ADA, s měkkou strukturou vláken. Obsahuje zhruba 2060 vláken.

Čištění zubů se provádělo metodou vodorovného čištění na simulovaných zubech s čisticím tlakem 250 g. Čisticí aparát byl nastaven na čištění po dobu 15 vteřin se dvěma tahy v délce 50 mm za vteřinu.

Účinnost přístupu do mezizubních prostor (IAE)byla zaznamenána jako maximální šířka, v které byl umělý plak kolem simulovaných zubů odstraněn. Oblast vyčištění hladkých ploch se vypočítala vynásobením délky a šířky odstraněného plaku. Všechna hodnocení provedl stejný výzkumný pracovník posuvným měřítkem s trojnásobným zvětšením a zaznamenal v cm. V obou zkouškách bylo čtyřikrát testováno šest zubních kartáčků různého provedení, čímž se získalo 24 hodnocení. Výsledky byly analyzovány statistickou analýzou rozptylu (ANOVA). Turkyeho testem s úrovní významnosti nastavenou na p Výsledky

Výsledky

IAE a SSC jsou uvedeny na Obr. 1, 2. Všechny výsledky jsou prezentovány jako průměrné hodnoty se standardní odchylkou +/– (SD). Ve zkouškách IAE a SSC dosáhly dva testované zubní kartáčky elmex CARIES PROTECTION INTER X a oba na trhu dostupné kontrolní zubní kartáčky významně lepších výsledků než standardní referenční zubní kartáček ADA. Ve zkoušce IAE nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi testovanými zubními kartáčky CARIES PROTECTION INTER X tvrdosti „soft“ a „medium“, ani mezi kontrolními zubními kartáčky tvrdosti „super soft“ a „ultra soft“. Oba testované zubní kartáčky CARIES PROTECTION INTER X vykázaly významně vyšší účinnost IAE než oba kontrolní zubní kartáčky dostupné na trhu. Ve zkoušce SSC byla účinnost testovaného zubního kartáčku CARIES PROTECTION INTER X tvrdosti „soft“ vyšší než účinnost zubního kartáčku CARIES PROTECTION INTER X tvrdosti „medium“. Mezi kontrolními zubními kartáčky s tvrdostí „super soft“ a „ultra soft“ nebyl zjištěn žádný rozdíl v účinnosti SSC.

Obr. 1: Data jsou uvedena jako průměrné hodnoty a standardní odchylky celkového přístupu do mezizubních prostor. Zubní kartáčky elmex CARIES PROTECTION INTER X vykazují významně vyšší účinnost přístupu do mezizubních prostor než ostatní tři testované zubní kartáčky.

**p < 0.01 vs. referenční zubní kartáček ADA **p < 0.01 vs. referenční zubní kartáček ADA a oba kontrolní zubní kartáčky

Obr. 2: Data jsou uvedena jako průměrné hodnoty a standardní odchylky vyčištěných hladkých ploch zubů při vodorovném čištění simulovaných modelů zadních zubů. Zubní kartáčky elmex CARIES PROTECTION INTER X vykázaly ve srovnání se standardním referenčním zubním kartáčkem ADA a oběma kontrolními zubními kartáčky nadprůměrnou účinnost při čištění hladkých ploch zubů. 

**p < 0.01 vs. referenční zubní kartáček ADA **p < 0.01 vs. referenční zubní kartáček ADA a oba kontrolní zubní kartáčky

Oba testované zubní kartáčky CARIES PROTECTION INTER X vykázaly ve zkoušce SSC významně vyšší účinnost než oba kontrolní zubní kartáčky dostupné na trhu.

Shrnutí

V provedených studiích byla zjištěna významně vyšší účinnost odstranění plaku z mezizubních prostor a čištění hladkých ploch obou zubních kartáčků elmex CARIER PROTECTION INTER X se stupni tvrdosti vláken „soft“ a „medium“ oproti zubním kartáčků dostupným na trhu s tvrdostí „super soft“ a „ultra soft“ i standardnímu referenčnímu zubnímu kartáčku ADA s tvrdostí vláken „soft“. V těchto studiích měl profil vláken zubních kartáčků vliv na čisticí účinnost produktů. Větší počet vláken nevedl u zkoumaných zubních kartáčků k jejich větší účinnosti.

Předpokládáme, že oba zubní kartáčky elmex CARIER PROTECTION INTER X budou klinických účinné při odstraňování plaku a že při zkoumání v dlouhodobých studiích sníží klinické parametry onemocnění spojených s plakem.

Korespondenční adresa:

Prof. Dr. S.L. Yankell

Yankell Research Consultants, Inc. Moorestown, NJ 08057, USA

Výzkumných profesor parodontologie University of Pennsylvania,

School of Dental Medicine Philadelphia, PA 19104, USA

Zdroj: PROPHYLAXISdialogue, 2010, 1, s. 20-22Štítky
Ortodoncie Stomatologie Dentální hygienistka
Nejnovější kurzy
Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Prevence zubního kazu v dětském věku
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se