Srovnávací analýza účinnosti a bezpečnostního profilu mukolytik/antioxidancií v léčbě CHOPN

21. 10. 2019

Mukolytika s antioxidačním účinkem (erdostein, karbocystein, N-acetylcystein) snižují četnost exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a jsou doporučována k její dlouhodobé léčbě zejména u pacientů, kteří mají potíže s expektorací.

Úvod

V současnosti nemáme k dispozici žádné head-to-head srovnávací studie, které by hodnotily jednotlivá mukolytika s antioxidačními vlastnostmi. Pivotní studie těchto látek testovaných u pacientů s CHOPN a nedávno publikované výstupy studie RESTORE (Reducing Exacerbations and Symptoms by Treatment with Oral Erdosteine) poskytly nekonzistentní výsledky. Skupina italských odborníků proto vypracovala metaanalýzu srovnávající účinnost a bezpečnost podávání erdosteinu, karbocysteinu a N-acetylcysteinu (NAC) v léčbě CHOPN. Jejich závěry letos v květnu publikoval časopis Respiratory Research.

Metodika analýzy

Byly provedeny párová a síťová (network) analýza, jejichž výstupem bylo posouzení účinnosti erdosteinu (600 mg/den), karbocysteinu (1500 mg/den) a NAC (1200 mg/den) při akutní exacerbaci CHOPN a vliv těchto léčiv na délku trvání exacerbace a hospitalizace ve srovnání s placebem. Rovněž byla sledována frekvence nežádoucích příhod.

Výsledná zjištění

Do analýzy byla zahrnuta data ze 7 randomizovaných kontrolovaných studií publikovaných v období 2004–2017, v nichž bylo zařazeno celkem 2753 pacientů s CHOPN:

  • Párová metaanalýza ukázala, že všechna hodnocená mukolytika/antioxidancia signifikantně redukovala riziko akutní exacerbace CHOPN (relativní riziko [RR] 0,74; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,68−0,80).
  • Síťová metaanalýza poskytla následující pořadí účinnosti léčiv v prevenci rizika akutní exacerbace CHOPN: erdostein > karbocystein > NAC.
  • Pouze erdostein snížil riziko výskytu alespoň jedné akutní exacerbace CHOPN (p < 0,01) a riziko hospitalizace kvůli akutní exacerbaci nemoci (p < 0,05).
  • Dvě léčiva, erdostein a NAC, signifikantně zkrátila trvání akutní exacerbace CHOPN (p < 0,01).
  • Nežádoucí příhody v průběhu léčby sledovanými mukolytiky byly mírného rázu a obecně dobře snášené.

Závěr 

Celková účinnost i bezpečnostní profil erdosteinu je superiorní vůči karbocysteinu i NAC. V populaci pacientů s CHOPN je třeba provést další head-to-head studie, které by definitivně potvrdily výsledky této metaanalýzy.

(mir)

Zdroj: Rogliani P., Matera M. G., Page C. et al. Efficacy and safety profile of mucolytic/antioxidant agents in chronic obstructive pulmonary disease: a comparative analysis across erdosteine, carbocysteine, and N-acetylcysteine. Respir Res 2019; 20 (1): 104, doi: 10.1186/s12931-019-1078-y.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se