Poruchy polykání v dětském věku

3. 12. 2021

Poruchy polykání v dětském věku patří mezi trochu upozaďovaná témata. Dětští pacienti s dysfagií však každý týden plně obsazují termíny například ve specializované poradně pro poruchy polykání při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jaké jsou tedy příčiny dětské dysfagie a jaký je postup v její diagnostice?

Důsledky dysfagie

Poruchy polykání mohou představovat vážný problém, který může mít značné psychosociální dopady mnohdy vyúsťující až v izolaci dítěte, respektive celé rodiny od kolektivu. Kromě toho mohou vést také k malnutrici a život ohrožujícím aspiracím. Včasná a správná diagnostika je tedy zásadní pro zachování kvality života a mnohdy i vlastní přežití. 

Fáze polykacího aktu a jeho narušení

Polykací akt je složitý, přesně koordinovaný děj, který vyžaduje dostatečnou neurologickou zralost a správnou funkci mnoha orgánových systémů. Uplatňují se i kognitivní faktory. Porucha ve kterémkoliv ze zúčastněných systémů může způsobit poruchu polykacího procesu. Pro klinickou praxi je přitom důležité zjištění, zda je narušená orofaryngealní, či ezofagealní fáze polykacího aktu.

Specifika příčin dysfagie u dětí

Zatímco v dospělém věku dominuje neurogenní etiologie dysfagie, u pediatrické populace jsou příčiny značně různorodé. V závislosti na věkové kategorii dítěte je třeba při diagnostice zohledňovat také anatomické odlišnosti orgánů, které jsou do polykacího aktu zapojeny. Čím menší je dítě, tím je diagnostika samozřejmě složitější. Dysfagie u dětí může provázet následující onemocnění nebo vznikat na podkladě níže popsaných důvodů:

Neurologické příčiny

 • prematurita
 • dětská mozková obrna 
 • psychomotorická retardace
 • polyneuropatie
 • Guillainův-Barrého syndrom 
 • malformace mozku
 • demyelinizační onemocnění

Svalová etiologie

 • myopatie
 • myozitidy
 • svalové dystrofie
 • myasthenia gravis

Vrozené vývojové vady

 • rozštěpové vady
 • dysgeneze v dutině ústní
 • atrézie jícnu, kongenitální stenózy
 • tracheoezofageální fistuly
 • kraniofaciální malformace
 • laryngo(tracheo)malformace
 • atrézie choan
 • makroglosie

Nemoci jícnu

 • difuzní jícnový spasmus
 • Schatzkiho prstenec
 • kongenitální vady
 • ezofagitidy
 • achalázie 
 • gastroezofageální reflux

Genetické poruchy

 • Downův syndrom
 • Pierre-Robinův syndrom
 • DiGeorgův syndrom
 • syndrom CHARGE
 • syndrom de Langeové
 • metabolické vady

Kardiovaskulární příčiny

 • malpozice srdce a velkých cév
 • anomální cévy
 • kardiomyopatie

Nemoci respiračního systému

 • bronchopulmonální dysplazie
 • chronické respirační selhání
 • tracheostomie, UPV

Záněty

 • faryngitidy
 • laryngitidy
 • tonzilitidy
 • herpetické infekce
 • mykotické infekce
 • meningitidy
 • septické stavy

Ostatní příčiny

 • tumory (dutina ústní, hrtan, hltan, jícen)
 • úrazy
 • cizí tělesa
 • iatrogenní příčiny (onkoterapie)

Diagnostika dysfagií

Základní anamnestické dotazy

 • neprospívání, hmotnostní úbytek či stagnace hmotnosti
 • obtížné/dlouhé zpracování potravy v dutině ústní
 • charakter tolerované stravy/intolerance „kouskovité“ stravy
 • obtíže s příjmem tekutin
 • nerozvíjení kousání kolem 1. roku věku dítěte
 • hojné slinění během dne
 • dávení/zakašlávání se při jídle
 • chrčivé zvuky při/po jídle
 • změny hlasu po jídle (zhrubění hlasu, bublavý hlas)
 • opakující se infekce dýchacích cest, větší tendence k zahleňování se
 • noční kašel
 • pyróza

Indikovaná vyšetření

 • základní ORL vyšetření
 • vyšetření orální motoriky, orální kontroly a kontroly polykání
 • vyšetření klinickým logopedem

Objektivní vyšetřovací metody: FEES, VFSS

Obě tyto metody lze provádět u dětí všech věkových kategorií. Funkční endoskopické vyšetření polykání (FEES) patří mezi ambulantní metody sloužící k objektivizaci poruch polykání. K výkonu se využívá flexibilní endoskop, který se zavádí transnazálně při plném vědomí pacienta. 

Při videofluoroskopickém vyšetření polykacího aktu (VFSS) je nutná asistence radiologa. Jedná se o dynamické vyšetření, jež zaznamenává průběh všech fází polykacího aktu. Dávka záření je zde minimální, představuje cca 0,2 mSv a zhruba odpovídá dávce záření získané například při letu z Prahy do Tokia. Výhodou VFSS je skutečnost, že se při výkonu mnohdy podaří najít i bezpečnou polohu pro krmení dítěte, která je přítomným rodičům rovnou ukázána. VFSS je tedy metodou nejen diagnostickou, ale také terapeutickou. Obě používané metody se vzájemně doplňují. 

Kam odeslat dítě k došetření?

Diagnostika poruch polykání u dětí vyžaduje v ideálním případě komplexní přístup mnoha specialistů. Dítě by vždy mělo absolvovat ORL vyšetření a konzultaci klinického logopeda. Do procesu stanovení diagnózy a následné péče je mnohdy nutné zapojit také odborníky z oborů gastroenterologie, neurologie, chirurgie, radiologie, dále fyzioterapeuty, nutriční specialisty a psychology. Specializovaná poradna zaměřená na problematiku poruch polykání u dětí je zřízena při FN u sv. Anny v Brně. Kontakt na tuto poradnu: 532 234 220 nebo 532 234 443. 

(tich)

Zdroj: Urík M. Poruchy polykání v dětském věku. Komunikace v ordinaci PLDD. SPLDD ČR, 8. 11. 2021. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=5faE7pJF7isŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se