Srovnání levodropropizinu a centrálně působících antitusik při léčbě kašle v dospělé i dětské populaci

16. 11. 2018

Levodropropizin je periferně působící antitusikum, které má jak antitusické, tak antialergické a antibronchospastické účinky. Srovnání levodropropizinu a centrálně působících antitusik při léčbě kašle v dospělé i pediatrické populaci bylo předmětem metaanalýzy zveřejněné v časopisu Multidisciplinary Respiratory Medicine.

Úvod

Účinky levodropropizinu na bronchopulmonální systém spočívají v inhibici bronchospasmu vyvolaného histaminem, serotoninem nebo bradykininem. Levodropropizin je účinný při potlačování kašle různé etiologie, má příznivý poměr přínosů a rizik a po perorálním podání je rychle absorbován a distribuován v celém organismu. U dětí ani starších pacientů nejsou pozorovány významné změny farmakokinetických vlastností.

Metaanalýza klinických studií

Cílem metaanalýzy 7 klinických studií bylo hodnocení účinnosti a snášenlivosti levodropropizinu a centrálně působících antitusik: kodeinu, kloperastinu a dextrometorfanu. Do metaanalýzy s celkovým počtem 1178 subjektů bylo zahrnuto 5 studií srovnávajících levodropropizin s uvedenými centrálně působícími antitusiky, ve 2 případech šlo o placebem kontrolované studie. 4 studie byly zaměřené na pediatrickou populaci (789 subjektů), 3 studie s dospělými pacienty zahrnovaly celkem 389 subjektů.

Hlavní výsledná zjištění

Dvojitě zaslepená randomizovaná studie srovnávající účinnost levodropropizinu s dextrometorfanem u 77 dětských pacientů s akutní či chronickou bronchitidou prokázala výrazně lepší efekt levodropropizinu na frekvenci i závažnost kašle.

Účinnost levodropropizinu na noční kašel byla prokázána ve dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studii u pediatrických pacientů s astmatem. Počet nočních probuzení způsobených kašlem byl výrazně nižší při užívání levodropropizinu.

Snížení závažnosti kašle při užívání levodropropizinu bylo prokázáno také ve studii, do níž byli zahrnuti dospělí pacienti s bronchitidou, kterým byl levodropropizin podáván 3× denně po dobu 3 dní.

Léčba levodropropizinem měla ve všech analyzovaných studiích lepší či srovnatelné výsledky v porovnání s kontrolními skupinami. Ve 4 studiích bylo dosaženo statisticky významných rozdílů (p < 0,05) ve prospěch levodropropizinu.

Shrnutí a závěr

Metaanalýza potvrdila významné rozdíly v celkové účinnosti srovnávaných léčivých přípravků, přičemž výrazně lepších výsledků při tlumení intenzity i frekvence kašle bylo dosaženo při užívání levodropropizinu než při užití centrálně působících antitusik. Příznivý efekt levodropropizinu byl pozorován také s ohledem na méně časté noční buzení způsobené kašlem. Výsledky metaanalýzy potvrzují důležitou roli levodropropizinu v léčbě kašle v dospělé i pediatrické populaci.

(pak)

Zdroj: Zanasi A., Lanata L., Fontana G. et al. Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies. Multidiscip Respir Med 2015; 10 (1): 19, doi: 10.1186/s40248-015-0014-3.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se