S levodropropizinem bezpečně proti kašli

5. 1. 2018

Levodropropizin je široce užívané antitusikum s periferním působením. Mezi jeho hlavní výhody patří výborný bezpečnostní profil a oproti centrálně působícím antitusikům nepřítomnost sedativního účinku. S ohledem na periferní mechanismus účinku by levodropropizin neměl ovlivňovat dechová centra – ověřením tohoto předpokladu se zabývala studie italských autorů.

Okluzní ústní tlak

V literatuře lze nalézt práce dokumentující, že levodropropizin neovlivňuje vybrané respirační parametry, jako jsou například objem usilovného výdechu za 1 sekundu (FEV1) nebo hladiny krevních plynů. Zásadním přínosem prezentované studie je měření tzv. okluzního ústního tlaku (P0.1) v prvních 100 ms po začátku nádechu. Tento parametr je nepřímým ukazatelem aktivity dechových center a změna hodnoty P0.1 po hyperkapnickém stimulu pak dokumentuje odpověď dechových center na CO2.

Metodika a průběh studie

Dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zkříženým uspořádáním se zúčastnilo 12 zdravých dobrovolníků ve věku 18–45 let a dále 14 pacientů ve věku 41–78 let s lehkou obstrukční ventilační poruchou na podkladě chronické obstrukční plicní choroby (CHOPN) bez exacerbace v posledních 2 týdnech.

Každý z probandů užíval v náhodném pořadí, určeném randomizačním klíčem, levodropropizin (6% roztok) i placebo, 20 kapek 3× denně, a to každou léčbu po dobu 10 dnů s 3–7 dní trvající vymývací periodou. Dechový vzor byl hodnocen před podáním a 1 hodinu po podání první a poslední (desáté) dávky aktivní medikace nebo placeba.

Dva nemocní s CHOPN studii nedokončili.

Sledované parametry:

 • okluzní ústní tlak (P0.1)
 • objem usilovného výdechu za 1 s (FEV1)
 • dechový objem (Vt)
 • dechová frekvence (DF)
 • minutová ventilace plic (Ve)
 • střední inspirační průtok jako podíl Vt a inspiračního času (Ti)
 • koncentrace oxidu uhličitého (CO2) na konci výdechu (EtCO2)
 • saturace kyslíku v krvi (SaO2) měřená pulzním oxymetrem
 • odpověď na hyperkapnický stimul měřená při vzrůstající koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu v místnosti (0, 3, 5 a 7 %) hodnocená pomocí regresní křivky závislosti P0.1, resp. Ve na EtCO2

Výsledky u zdravých dobrovolníků

 • Hodnota P0.1 nevykazovala signifikantní změny ani po podání levodropropizinu, ani po placebu.
 • V hyperkapnických podmínkách byla strmost regresních křivek závislosti P0.1 a Ve na EtCO2 u účinné látky i placeba srovnatelná.
 • Byl zaznamenán malý, ale signifikantní pokles hodnoty FEV1 v čase, a to po podání levodropropizinu i placeba, rozdíl nebyl statisticky významný.
 • Jediná statisticky významná odchylka byla zaznamenána u hodnoty SaO2: při užívání levodropropizinu mírný vzestup, při užívání placeba mírný pokles.
 • Všechny ostatní parametry zůstaly při užívání účinné látky i placeba nezměněné.

Výsledky u pacientů s CHOPN

 • Hodnota P0.1 (jakož i další sledované parametry: Vt, DF, Ve, FEV1, Vt/Ti a EtCO2) zůstala beze změny v čase, a to při užívání levodropropizinu i placeba.
 • Reakce na hyperkapnický stimul se rovněž nezměnila, křivky P0.1 i Ve byly srovnatelné po podávání účinné látky i placeba.
 • SaO2 byla po první dávce levodropropizinu mírně a nesignifikantně zvýšená.

Závěr

Výsledky potvrzují předpoklad, že periferně působící antitusikum levodropropizin skutečně nemá inhibiční vliv na dechová centra. Nijak nenarušuje dechový vzor a je bezpečný nejen u pacientů bez chronického onemocnění dýchacího systému, ale také u nemocných s lehkou obstrukční ventilační poruchou.

(thr)

Zdroj: Bruschi C., Crotti P., Dacosto E. et al. Levodropropizine does not affect P0.1 and breathing pattern in healthy volunteers and patients with chronic respiratory impairment. Pulm Pharmacol Ther 2003; 16 (4): 231–236.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se