Proč je erdostein správnou volbou (nejen) v době pandemie COVID-19

12. 11. 2020

Molekula erdosteinu díky svým výjimečným mnohočetným vlastnostem představuje výhodné léčivo pro terapii akutních i chronických onemocnění horních i dolních dýchacích cest. Má však své nezastupitelné místo rovněž v prevenci akutních exacerbací chronických plicních onemocnění, a jak se ukazuje, svými antioxidačními účinky může příznivě ovlivnit také průběh infekce COVID-19.

Klíčová role antioxidačního působení

V porovnání s jinými běžně užívanými mukolytiky (ambroxol, N-acetylcystein, S-karboxymethyl-L-cystein) má erdostein výraznější antioxidační účinky. Experimentální studie prokázaly, že dokáže efektivně zabránit poškození plicní tkáně oxidačním stresem. Erdostein omezuje tvorbu volných kyslíkových radikálů, dále je schopen vychytávat volné kyslíkové radikály z aktivovaných neutrofilních a eozinofilních leukocytů a signifikantně snižovat hladinu 8-izoprostanu, což je marker peroxidace lipidů. Nejdůležitější antioxidační ochranu v plicích sehrává glutathion, a právě erdostein koncentraci glutathionu v bronchoalveolární laváži zvyšuje. 

Prevence akutních exacerbací CHOPN

Je prokázáno, že erdostein nezávisle na vlivu inhalačních kortikosteroidů:

  • snižuje riziko rozvoje akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN);
  • zkracuje dobu trvání exacerbací CHOPN;
  • snižuje riziko hospitalizace z důvodu CHOPN.

Účinnostní a bezpečnostní profil

Na léčbu CHOPN perorálním erdosteinem se zaměřila rozsáhlejší klinická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie RESTORE (Reducing Exacerbations and Symptoms by Treatment with Oral Erdosteine in COPD) publikovaná v roce 2017. Bylo do ní zařazeno téměř 500 pacientů ve věku 40–80 let – po dobu 12 měsíců část z nich užívala erdostein v dávce 300 mg 2× denně a druhá část placebo.

Bylo prokázáno, že erdostein v porovnání s placebem snižuje míru akutních exacerbací CHOPN téměř o 20 % a dobu trvání exacerbací přibližně o jednu čtvrtinu. Ve skupině uživatelů erdosteinu se též významně zlepšil pocit subjektivní úlevy.

Bezpečnostní profil erdosteinu byl přitom podle výsledků srovnatelný s placebem – míra výskytu nežádoucích příhod byla v obou skupinách obdobná. Výsledky navíc nezávisely na souběžném podávání inhalačních kortikosteroidů nebo počtu eozinofilů v krvi.

Společnost Recipharm, která molekulu erdosteinu vyvinula, na svých webových stránkách potvrzuje informaci, že erdostein byl oficiálně uznán ze strany vědeckého výboru Globální iniciativy pro chronickou obstrukční plicní nemoc (GOLD) jako vhodný pro udržovací léčbu při terapii CHOPN.

Antiflogistický efekt

Kromě antioxidačních vlastností hraje v léčbě a prevenci CHOPN i antiflogistický účinek erdosteinu. Tato látka inhibuje chemotaxi polymorfonukleárů, významně snižuje množství prozánětlivých cytokinů a současně zvyšuje koncentraci protilátek IgA na povrchu sliznice dýchacích cest. Chronická plicní onemocnění včetně CHOPN jsou provázena zánětlivými degenerativními změnami, které jsou patrné i na úrovni alveolů, jejichž funkci narušují. V jedné z placebem kontrolovaných studií provedených u pacientů se stabilní CHOPN došlo již během 2týdenní léčby erdosteinem ke snížení hladiny zánětlivých markerů − albuminu či IgG.

Doplňková léčba při respirační fyzioterapii 

Erdostein se ukázal být vhodnou možností doplňkové léčby při respirační fyzioterapii. U osob podstupujících respirační fyzioterapii, které souběžně užívaly erdostein 2× denně, byly pozorovány lepší výsledky. 

Podpůrná léčba a prevence komplikací COVID-19

Další studie naznačují souvislost mezi oxidačním stresem a cytokinovou bouří, jež jsou podníceny virovou infekcí COVID-19. Vzniká tak mechanismus zhoršující a udržující poškození tkáně, které končí hypoxií a selháním orgánů. Z tohoto důvodu se erdostein jeví jako vhodná podpůrná léčba onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.

Kromě antioxidačních vlastností zde sehrává roli i antimikrobiální potenciál erdosteinu – tato látka snižuje adhezi gramnegativních i grampozitivních bakterií k respirační sliznici, a to změnou prostorového uspořádání bakteriálních fimbrií. Tímto účinkem snižuje bakteriální kolonizaci, a tedy i riziko bakteriální superinfekce, jež představuje jednu z nežádoucích komplikací COVID-19.

Benefity kombinace ATB + erdostein

Podávání erdosteinu při antibiotické léčbě podle současných poznatků napomáhá lepšímu průniku antibiotika do místa infekce, zejména pokud se jedná o léčbu amoxicilinem, ciprofloxacinem, klarithromycinem a kotrimoxazolem. Studie opakovaně potvrdily vyšší účinnost kombinace antibiotika s erdosteinem oproti monoterapii ATB, a to i v případě léčby akutní exacerbace CHOPN nebo chronické bronchitidy.

V této souvislosti je třeba zmínit, že léky obsahující N-acetylcystein naopak účinnost antibiotik snižují, a je proto doporučeno jejich užití minimálně 2 hodiny po podání antibiotika. Podle platného SPC N-acetylcystein interaguje zejména s tetracyklinem, aminoglykosidy, cefalosporiny a polosyntetickými peniciliny. Nutnost této oddělené léčby samozřejmě není příznivá z hlediska compliance pacientů.

Další možnosti využití výhod erdosteinu

Potenciálně prospěšný vliv může mít erdostein i v dalších klinických situacích, zejména v případech:

  • astmatu;
  • idiopatické plicní fibrózy;
  • prevence poškození plicní tkáně protinádorovými léky (např. bleomycinem).

(tich)

Zdroje:
1. Cazzola M., Page C., Rogliani P. et al. Multifaceted beneficial effects of erdosteine: more than a mucolytic agent. Drugs 2020 Nov; 80 (17): 1799–1809, doi: 10.1007/s40265-020-01412-x.
2. Sogut S., Ozyurt H., Armutcu F. et al. Erdosteine prevents bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Eur J Pharmacol 2004; 494 (2–3): 213–220, doi: 10.1016/j.ejphar.2004.04.045.
3. Doležal T., Procházková M. Erdosteinum. Remedia 2004; 14 (4): 297–304.
4. Zvejšková J. Erdomed perorální suspenze – účinná zbraň proti nachlazení. Pharmanews, 2015. Dostupné na: www.pharmanews.cz/clanek/erdomed-peroralni-suspenze-ucinna-zbra-proti-nachlazeni
5. Dal Negro R. W., Wedzicha J. A., Iversen M. et al. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. Eur Respir J 2017; 50(4): 1700711, doi: 10.1183/13993003.00711-2017.
6. Kašák V. Účinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE. Farmakoterapie 2018; 14 (1): 118–120.
7. Recipharm’s proprietary molecule erdosteine recognised as COPD treatment. Recipharm AB, 2018 Nov 23. Dostupné na: www.recipharm.com/press/recipharm%E2%80%99s-proprietary-molecule-erdosteine-recognised-copd-treatment
8. Cecchini R, Cecchini AL. SARS-CoV-2 infection pathogenesis is related to oxidative stress as a response to aggression. Med Hypotheses 2020 Oct; 143: 110102, doi: 10.1016/j.mehy.2020.110102.
9. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0047033
10. SPC ACC. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0162245Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se