Proč je erdostein optimální volbou pro děti s opakovanými respiračními infekcemi

7. 10. 2020

Podávání erdosteinu dokáže u dětí snížit počet infekcí dýchacích cest za rok. Potvrzují to české i zahraniční studie. Bonusy navíc jsou jeho výborný bezpečnostní profil, dobrá tolerance a absence klinicky významných lékových interakcí. Podávat jej přitom lze již dětem od 15 kg tělesné hmotnosti.

Indikace erdosteinu v pediatrii

Dle aktuálně platného SPC přípravku Erdomed lze erdostein ve formě perorální suspenze podávat již dětem ve věku od 2−3 let s tělesnou hmotností alespoň 15 kg. Indikovaný je přitom:

  • k léčbě akutních i chronických onemocnění horních i dolních dýchacích cest (bronchitidy, rinitidy, sinusitidy, laryngofaryngitidy, při hypersekrečním bronchiálním astmatu, při bronchiektaziích);
  • v rámci prevence rekurentních infekčních epizod chronických onemocnění dýchacích cest (např. v zimní sezóně);
  • k adjuvantní léčbě spolu s antibiotiky v případě exacerbace s podílem bakteriální infekce.

Zlepšení příznaků kašle do 3 dnů 

Účinky erdosteinu v terapii akutního i chronického kašle u dětí byly a jsou předmětem zkoumání mnoha studií a pozitivní dopad jeho užívání byl opakovaně potvrzen. Více studií například přineslo zjištění, že po nasazení erdosteinu dochází k významné redukci intenzity kašle i poslechového nálezu již v průběhu 3 dnů od zahájení léčby v porovnání s placebem. 

Doplňková léčba u pacientů s onemocněním COVID-19

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 je od začátku dubna 2020 zkoumán vliv erdosteinu na respirační příznaky při infekci koronavirem SARS-CoV-2. Zdá se, že díky svým mnohočetným účinkům (antioxidačním, protizánětlivým, mukomodulačním, antibakteriálním) má erdostein potenciál dýchací obtíže zlepšit. 

Pokles počtu infekcí dýchacích cest za rok u dětí

V roce 2015 probíhalo v České republice vyhodnocení vlivu erdosteinu na počet infekcí dýchacích cest u dětí, a to v rámci multicentrické, národní, observační, prospektivní studie dětských pacientů s akutní infekcí dýchacích cest. Na studii se podíleli praktičtí lékaři pro děti a dorost a bylo do ní zařazeno 564 dětí, které v sezóně 10/2013 − 3/2014 byly léčeny antibiotiky alespoň pro 2 infekce dýchacích cest. V následující sezóně podzim 2014 − jaro 2015 byly u těchto dětí prokázány virové infekce dýchacích cest a byly léčeny erdosteinem (celkově 342 dětí), a to zejména pro dg. akutní laryngofaryngitidy, akutní laryngitidy a tracheitidy, akutní tracheobronchitidy, akutní bronchitidy a virové pneumonie. V uvedeném souboru došlo ve sledovaném období ke statisticky významnému snížení počtu infekcí dýchacích cest v porovnání s předchozím rokem.

V roce 2011 byla provedena randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie s použitím erdosteinu u 140 dětí s akutním kašlem. Efekt léčiva byl hodnocen po 6 dnech léčby. Výsledky sice nebyly v porovnání s placebem natolik rozdílné jako v popsané české studii, nicméně ke zlepšení příznaků kašle ve skupině užívající erdostein došlo u 65 ze 70 dětí. 

Vhodný bezpečnostní profil

Prof. Miloš Jeseňák z Univerzity Komenského v Bratislavě a Jesseniovy lekárskej fakulty v Martině ve svém sdělení o erdosteinu vyzdvihuje jeho výborný bezpečnostní profil, dobrou toleranci a absenci klinicky významných lékových interakcí. Tyto vlastnosti jsou potvrzeny mnoha studiemi a činí z erdosteinu optimální léčivo pro použití v pediatrii. Současně profesor Jeseňák uvádí, že v případě rozhodnutí o použití jiných u dětí běžně používaných mukolytik je třeba určité obezřetnosti v souvislosti s některými možnými nežádoucími účinky: například v případě N-acetylcysteinu je třeba dávat pozor u dětí s rizikem paradoxních lékových interakcí a počítat s limitovaným účinkem u dětí s akutním bronchopulmonálním onemocněním; v případě ambroxolu pro změnu existuje riziko alergických, zejména kožních reakcí.

(tich)

Zdroje:
1. Kopřiva F. Sledování účinnosti a bezpečnosti LP Erdomed u dětských pacientů s akutní respirační infekcí, kteří měli v minulé sezóně opakovaně nasazena antibiotika pro respirační infekci. III. kongres pediatrů a dětských sester v Plzni, 10.–11. listopadu 2015. Pediatrie pro praxi 2015; 16 (suppl. G): 22−24.
2. Yenny Y., Naning R., Setyati A. Randomized controlled trial of erdosteine for acute cough in children with colds. Paediatrica Indonesiana 2011; 51 (2): 111, doi: 10.14238/pi51.2.2011.111-5.
3. Jeseňák M. Erdosteín z pohľadu pediatra. Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu II. EduprofiPHARM, 2019. Dostupné na: www.eduprofipharm.sk/userfiles/erdomed_ii_20190917_172906_7268353229388.pdf
4. Recipharm’s proprietary molecule Erdosteine to be tested as part of COVID-19 treatment. Recipharm, 2020. Dostupné na: www.recipharm.com/press/recipharm%E2%80%99s-proprietary-molecule-erdosteine-be-tested-part-covid-19-treatment
5. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC141470.pdf&type=spc&as=erdomed-spcŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se