Při léčbě amoxicilinem doporučujte dětem erdostein – příznaky kašle se do 3 dnů zlepší téměř v 50 % případů

19. 1. 2021

Akutní infekce dýchacích cest jsou v primární péči obvykle řešeny empiricky, neboť původce není znám. Mezi nejčastěji volená antibiotika patří amoxicilin. Vhodným doplněním této antibiotické léčby je erdostein, a to hned z několika důvodů.

Erdostein – lék s (nejen) antibakteriální aktivitou

Akutní infekce dýchacích cest u dětí si na úrovni primární péče často žádají empirické řešení. Je známo, že původci respiračních infekcí jsou ve více než 80 % případů viry. Lze proto předpokládat primárně virovou etiologii těchto onemocnění. Potenciálně antivirotický účinek a současně snížené riziko bakteriální superinfekce vykazuje účinná látka erdostein.

Erdostein je znám zejména jako antibakteriální mukolytikum, jeho antivirotický potenciál je však neoddiskutovatelný. Posiluje schopnost organismu bránit se virovým infekcím, neboť dokáže ovlivnit hladinu antioxidační látky glutathionu. Ta koreluje s oxidačním stresem a změnami pH v intracelulárním prostředí, přičemž pH má přímý vliv na replikaci virů v buňkách. Antioxidační vlastnosti erdosteinu podle dostupných studií představují základ i pro jeho terapeutické využití v symptomatické léčbě onemocnění COVID-19. Současně tato látka účinně brání bakteriální superinfekci, neboť omezuje adhezi bakterií ke sliznici dýchacích cest.

Antibiotika + erdostein = polovina úspěchu

Erdostein vykazuje synergický účinek s mnoha antibiotiky, a to zejména s následujícími třemi:

  • amoxicilin
  • klarithromycin
  • ciprofloxacin

Molekula erdosteinu má v této souvislosti dokonce dvojí efekt − vedle výše zmíněné inhibice přilnavosti bakterií zároveň zvyšuje koncentraci antibiotika ve sputu.

Účinnost erdosteinu u dětí prokázala řada klinických studií. Například v roce 2007 byla publikována multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie, jíž se zúčastnilo 158 dětí s respiračními infekcemi užívajících amoxicilin. Doložila, že ve skupině dětí, které souběžně dostávaly erdostein, došlo již 3. den léčby u 47 % ke zmírnění příznaků kašle.

Příznivé výsledky společného podávání amoxicilinu a erdosteinu potvrzuje i multicentrická dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie z roku 2000 provedená v Itálii na více než 200 dětí. Po 7denní léčbě touto kombinací v porovnání s placebem klesla intenzita kašle u téměř 60 % sledovaných pacientů.

Erdostein potencuje inhibiční účinek klarithromycinu proti bakterii Staphylococcus aureus a současně prodlužuje dobu účinku tohoto antibiotika. Je-li kombinován s ciprofloxacinem, zvyšuje erdostein antiadhezivní účinky tohoto antibiotika vůči Staphylococcus aureus a Escherichia coli.

Cesta ke snížení spotřeby ATB u dětí 

Více než polovina respiračních infekcí je řešena antibiotiky a je známo, že předškolní děti spotřebují více než polovinu předepsaných antibiotik – to vše navzdory faktu, že většina respiračních infekcí antibiotickou terapii nevyžaduje, neboť jsou původu virového. Erdostein je proto cestou k racionalizaci antibiotické léčby.

Dokládá to i observační studie provedená v Česku v letech 2014 a 2015: včasné nasazení erdosteinu v ní mělo vliv na snížení předepisování antibiotické léčby u dětí s opakovanými respiračními infekcemi. 

Nejsou přitom známy žádné významné nežádoucí účinky léčby erdosteinem, obecně je dobře snášen. 

(tich)

Zdroje:
1. Balli F., Bergamini B., Calistru P. et al. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45 (1): 16–22, doi: 10.5414/cpp45016.
2. Kopřiva F., Látalová V. Improving the primary care management of preschool children with recurrent acute respiratory tract infections in the Czech Republic: prompt use of erdosteine can reduce antibiotic prescribing. Quality in Primary Care 2019; 27 (4): 36–42.
3. Ciriolo M. R., Palamara A. T., Incerpi S. et al. Loss of GSH, oxidative stress, and decrease of intracellular pH as sequential steps in viral infection. J Biol Chem 1997; 272 (5): 2700−2708, doi: 10.1074/jbc.272.5.2700.
4. Roháčová H. Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi. Pediatrie pro praxi 2014; 15 (1): 16–21.
5. Doležal T., Procházková M. Erdosteinum. Remedia 2004; 14 (4): 297–304.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se