Metaanalýza potvrzuje příznivý vliv erdosteinu na chronickou bronchitidu a CHOPN

25. 9. 2018

Metaanalýza aktuálně dostupných údajů o užívání erdosteinu v léčbě chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zveřejněná v prosinci 2017 v časopisu Pulmonary Pharmacology & Therapeutics navazuje na dřívější – a pro způsob provedení kritizovanou – analýzu z roku 2010. Aktuální práce již přináší jasné a validní poznatky o příznivém vlivu erdosteinu v léčbě obou respiračních onemocnění.

Úvod

Mukolytikum erdostein se využívá při léčbě chronické bronchitidy a CHOPN od poloviny 90. let 20. století. Díky přerušení disulfidových vazeb glykoproteinů hlenu narušuje fyzikální vlastnosti hlenu a usnadňuje tak jeho odstraňování. Erdostein dále působí jako antioxidant a má protizánětlivé a antibakteriální účinky.

Analyzovaná data

Účelem aktuální metaanalýzy bylo získat konzistentní údaje objasňující vliv erdosteinu na klinický stav pacientů s chronickou bronchitidou a CHOPN. Vliv erdosteinu na klinické skóre a výskyt exacerbací v porovnání s kontrolními skupinami byl primárním cílem této metaanalýzy. Sekundárním cílem bylo zhodnocení vlivu erdosteinu na délku trvání exacerbace a počet hospitalizací.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 10 studií s celkovým počtem 1278 pacientů (52,7 % v intervenčních skupinách, 47,3 % v kontrolních skupinách). 6 studií se věnovalo chronické bronchitidě, 3 studie byly zaměřeny na CHOPN a do 1 studie byli zařazeni pacienti s oběma diagnózami.

Výsledky

Příznivý vliv erdosteinu byl prokázán u všech sledovaných parametrů. Klinické skóre se u pacientů s chronickou bronchitidou a/nebo CHOPN, kteří užívali erdostein, významně zlepšilo v porovnání s kontrolními subjekty (p < 0,001). Zlepšení bylo zjištěno také v klinickém stavu pacientů s CHOPN i chronickou bronchitidou, pokud byly tyto skupiny hodnoceny zvlášť. V případě chronické bronchitidy činil standardizovaný průměrný rozdíl (SMD) klinického skóre –0,72 (95% interval spolehlivosti [CI] –1,17 až –0,28; p < 0,001). Čím nižší SMD je, tím více vychází ve prospěch studované intervence. Významné bylo také snížení celkového rizika exacerbací chronické bronchitidy při léčbě erdosteinem.

V rámci studie RESTORE, jež byla zahrnuta do aktuální metaanalýzy, byl hodnocen vliv erdosteinu u pacientů s častými exacerbacemi CHOPN (≥ 2 exacerbací během 12 měsíců, které vyžadují zásah lékaře). Erdostein snížil jejich výskyt o 19,4 % v porovnání s placebem a zkrátil dobu jejich trvání o 24,6 %.

Shrnutí a závěr

Výsledky prezentované metaanalýzy dokládají, že erdostein zlepšuje klinické skóre u pacientů s chronickou bronchitidou i CHOPN a zároveň snižuje riziko exacerbací. Autoři metaanalýzy dále uvádějí, že erdostein je podle aktuálních poznatků při schváleném režimu dávkování stejně účinný v prevenci exacerbací CHOPN jako N-acetylcystein. Žádoucí budou další randomizované studie zaměřené na přímé srovnání těchto dvou látek, což by mělo přispět k optimalizaci léčby chronických respiračních onemocnění.

(pak)

Zdroj: Cazzola M., Calzetta L., Page C. et al. Impact of erdosteine on chronic bronchitis and COPD: a meta-analysis. Pulm Pharmacol Ther 2018 Feb; 48: 185–194, doi: 10.1016/j.pupt.2017.11.009.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se