Klinický přínos podávání erdosteinu v kombinaci s amoxicilinem u dětí s akutním respiračním onemocněním

19. 2. 2018

Erdostein je mukolytikum široce používané v léčbě akutních i chronických zánětů dýchacích cest. Studie provedená u dětských pacientů potvrdila jeho synergický účinek s amoxicilinem.

Úvod

Erdostein působí prostřednictvím svých aktivních metabolitů. Farmakologické a klinické účinky erdosteinu jsou zprostředkované především nejúčinnějším a nejvíce zastoupeným metabolitem 1 (Met 1), který prostřednictvím obsažené volné thiolové skupiny příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti hlenu a zvyšuje mukociliární clearance. Kromě toho významně snižuje adhezi bakterií k mukózním epitelovým buňkám a má antioxidační účinky.

Řadou studií byl prokázán synergický účinek erdosteinu s různými antibiotiky, například ze skupiny penicilinů, chinolonů či makrolidů.

Cíl studie

Cílem mezinárodní studie provedené u pediatrických pacientů bylo potvrdit předchozí výsledky a ověřit účinky erdosteinu podávaného v kombinaci s amoxicilinem. Důvodem pro výběr amoxicilinu bylo jeho časté používání u akutních respiračních onemocnění a také fakt, že byla prokázána schopnost erdosteinu zvyšovat koncentrace antibiotika ve sputu.

Metodika

V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byla porovnávána kombinace erdosteinu s amoxicilinem proti amoxicilinu s placebem u pacientů ve věku 2–12 let s akutním zánětem dolních dýchacích cest, u kterých byla indikovaná antibiotická léčba. Do studie bylo zařazeno celkem 158 pacientů – 78 do erdosteinové a 80 do placebové skupiny.

Léčba trvala 7 ± 2 dny a sledovanými parametry účinnosti byly: kašel, tachypnoe, poslechový nález (pískoty a chropy) a tělesná teplota. Všechny parametry byly u pacientů zjišťovány jednak při zařazení do studie a dále 3. den a při ukončení léčby. Bezpečnost byla posuzována monitorováním výskytu vedlejších příhod a pomocí standardních laboratorních parametrů.

Výsledky

Analýza intention-to-treat ukázala, že 3. den se intenzita kašle ve skupině s erdosteinem v porovnání se skupinou užívající placebo statisticky významně snížila (o 47 vs. 33 % oproti stavu při vstupu do studie; p < 0,0001). Toto významné snížení přetrvávalo i při poslední návštěvě.

Také závažnost poslechového nálezu chropů byla 3. den statisticky významněji snížená v erdosteinové oproti placebové skupině (p < 0,05). V poklesu incidence tachypnoe a pískotů nebyl 3. den mezi oběma skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl.

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody ani nepříznivé změny v laboratorních parametrech.

Závěr

U dětí s akutním zánětem dolních cest dýchacích patří kašel mezi základní symptomy onemocnění a může mít negativní vliv na kvalitu života pacientů i jejich rodičů. Podávání kombinace amoxicilinu s erdosteinem je u dětských pacientů bezpečné a z klinického hlediska výhodnější než podávání samotného amoxicilinu, především co se týká rychlosti ústupu symptomů a účinku na kašel.

(blu)

Zdroje:
1. Balli F., Bergamini B., Calistru P. et al. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45 (1): 16–22.
2. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.czŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se