Klinický přínos mukolytik v léčbě infekcí horních cest dýchacích

6. 2. 2020

Nová přehledová práce vycházející z publikovaných kontrolovaných a observačních studií i zkušeností z reálné praxe dokládá přínos ambroxolu, bromhexinu, karbocysteinu, erdosteinu, N-acetylcysteinu a sobrerolu v léčbě infekcí horních dýchacích cest zahrnujících bronchitidu, sinusitidu a rinosinusitidu.

Úvod

Uvedená mukolytika jsou uznávanými léčivy používanými v terapii infekcí horních cest dýchacích. Všechna vedou k symptomatickému zmírnění produktivního kašle. V řadě vlastností jsou si tyto látky podobné, mají však některé odlišnosti, jež na základě dostupných důkazů shrnují autoři prezentované práce.

Přehled vychází z klinických studií vyhledaných v databázi Medline a v dalších databázích věnovaných účinnosti a bezpečnosti uvedených mukolytik bez časového omezení a bez omezení designu studie.

Charakteristika jednotlivých mukolytik

Ambroxol je na trhu téměř 50 let v mnoha galenických formách. Vykazuje mukokinetické vlastnosti a stimuluje sekreci surfaktantu. Prokázal sekretolytické, antioxidační a anestetické účinky vysvětlující jeho účinnost v léčbě infekcí horních cest dýchacích. Bylo u něj popsáno riziko alergických reakcí a závažných kožních nežádoucích reakcí. Neprokázal žádné interakce s jinými léky.

Bromhexin je rovněž k dispozici v různých galenických formách. Prokázal účinky na tvorbu hlenu, kvalitu a množství sputa, ciliární aktivitu a závažnost a frekvenci kašle včetně subjektivně vnímaného snazšího vykašlávání hlenu. Při současném podávání zřejmě zvyšuje penetraci antibiotik. Stejně jako u ambroxolu platí také u bromhexinu upozornění na riziko alergických reakcí a závažných kožních nežádoucích reakcí.

Erdostein má prokázané mukolytické a antioxidační účinky. Snižuje frekvenci a závažnost kašle a viskozitu sputa více než placebo a snižuje adhezivitu sputa více než ambroxol. Většina studií se týká pacientů s CHOPN a chronickou bronchitidou. Ve 2 studiích u pediatrické populace s akutní infekcí dýchacích cest byly prokázány příznivé účinky kombinace erdosteinu s amoxicilinem. Jeho snášenlivost je obecně dobrá, nejčastější nežádoucí příhodou je pálení žáhy. Nebyly popsány žádné specifické lékové interakce.

Karbocystein a N-acetylcystein jsou rovněž dostupné v různých formách. Štěpí disulfidové můstky mezi makromolekulami v hlenu, čímž snižují jeho viskozitu. Mají také antioxidační účinky. Používají se hlavně u CHOPN a chronické bronchitidy. U dětských pacientů s akutním bronchopulmonálním onemocněním jsou publikované důkazy o jejich účinnosti omezené a byly u nich popsány paradoxní respirační nežádoucí reakce při systémovém podávání. To vychyluje poměr mezi jejich přínosem a riziky u pediatrické populace.

Sobrerol je na trhu téměř 50 let. Zvyšuje tvorbu hlenu a ciliární motilitu, čímž zlepšuje mukociliární clearance. Zvyšuje také vychytávání volných radikálů. Účinnost prokázal u dospělých i dětí s akutními i chronickými chorobami dýchacích cest. Vykazuje synergické účinky s antibiotiky a zvýšení účinnosti paracetamolu. Nejčastějšími nežádoucími příhodami jsou gastrointestinální obtíže a alergické reakce. Je však bezpečný i při podávání u dětí.

Mukolytika obecně nejsou doporučena pro děti do 2 let věku.

Závěr

Všechna mukolytika v tomto přehledu vykázala srovnatelnou účinnost v symptomatické léčbě produktivního kašle. K jejich klinickému přínosu přispívají mukolytické, protizánětlivé a antioxidační účinky. Mají také dobrý bezpečnostní profil, ovšem u ambroxolu a bromhexinu platí uvedená upozornění a podávání karbocysteinu a N-acetylcysteinu je třeba monitorovat u pediatrických pacientů.

(zza)

Zdroj: Scaglione F., Petrini O. Mucoactive agents in the therapy of upper tespiratory airways infections: fair to describe them just as mucoactive? Clin Med Insights Ear Nose Throat 2019 Jan 9; 12: 1179550618821930, doi: 10.1177/1179550618821930.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se