ERS 2022: Jaké poznatky přinášejí studie zaměřené na biomarkery CHOPN?

1. 11. 2022

V odborném programu letošního mezinárodního kongresu Evropské společnosti pro respirační nemoci (ERS 2022) se hojně mluvilo také o zkoumání biomarkerů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a jejích akutních exacerbací (AE CHOPN). Bohatě bylo toto téma zastoupeno i v sekci e-posterových prezentací. Právě z ní vybíráme 3 studie, jejichž závěry shrnujeme níže.

Variabilita FENO a predikce AE CHOPN

Může variabilita frakčně exhalovaného oxidu dusnatého (FENO) predikovat riziko a etiologii akutních exacerbací CHOPN? To zjišťovala švýcarská studie, jejíž autoři (Papakonstantinou et al.) vyšli z faktu, že AE CHOPN mohou spouštět virové a bakteriální respirační infekce.

FENO byl stanoven při 2157 návštěvách 421 pacientů s CHOPN ve stadiu 2–4 podle klasifikace Globální iniciativy pro CHOPN (GOLD), kteří se účastnili longitudinální intervenční studie PREVENT. Dlouhodobé měření FENO odhalilo intraindividuální variabilitu FENO, která byla významně vyšší u exacerbátorů oproti nonexacerbátorům a pozitivně spojená s počtem AE CHOPN. S nárůstem variability FENO u pacientů klesala pravděpodobnost, že zůstanou bez akutních exacerbací – u probandů v nejnižším kvartilu variability FENO dosahovala 80 %, zatímco v nejvyšším již jen 35 %. Změna FENO od poslední návštěvy ve stabilním stavu do AE CHOPN pozitivně souvisela s pravděpodobností virových infekcí, a to silněji u aktivních kuřáků než u exkuřáků, a inverzně s pravděpodobností bakteriálních infekcí u exkuřáků (u aktivních kuřáků to neplatilo).

Autoři konstatovali, že variabilita FENO je spojena s rizikem AE CHOPN, její význam v predikci etiologie AE CHOPN je odlišný u aktivních a bývalých kuřáků a jedná se o neinvazivní biomarker pro etiologickou časnou diagnózu AE CHOPN. Stabilizace variability FENO u pacientů s CHOPN podle nich může tvořit předpokládaný cíl pro personalizovanou léčbu.  

Co zajímavého vyplynulo ze studie COHERENT-COPD?

Retrospektivní španělská studie COHERENT-COPD byla představována vícekrát. Její autoři využili elektronické záznamy 2384 pacientů s AE CHOPN iniciálně vyšetřených v roce 2018 na pohotovosti terciární nemocnice. Střední věk činil 76 ± 13,2 roku, 60 % tvořili muži. V jedné z analýz prezentovaných během ERS 2022 byly s využitím již validovaného modelu COHERENT (Bueno et al., 2022) graficky a vizuálně prezentovány klinická trajektorie a zdroje zdravotní péče v dotčeném studijním souboru.

Model ukázal vysokou míru readmisí (41,8 %) a mortality (23,5 %) během 1 roku a rovněž proporce pacientů na den v různých klinických situacích (doma, na pohotovosti, hospitalizace, úmrtí) po 7, 30 a 365 dnech. Jiná analýza této studie demonstrovala, že mortalita během 1 roku je velmi ovlivněna přítomností městnavého srdečního selhání (p < 0,0001) a věkem, u osob mladších 67 let byl navíc jasný rozdíl mezi oběma pohlavími (12,1 % mužů vs. 3,8 % žen; p = 0,002).

Nová zjištění o roli mikrobioty u CHOPN

Autoři další španělské studie (Lopez-Aladid et al.) upozornili, že přibývá důkazů, že plicní mikrobiota je u CHOPN klíčová a že mikrobiom ve sputu má potenciální význam ve fenotypování CHOPN a stratifikaci rizika. Studie plicního mikrobiomu dosud podle nich doložily, že se zhoršováním funkce plic narůstá relativní nadbytek kmene Proteobacteria, zejména rodu Haemophilus. Úbytek mikrobiální diverzity by podle autorů mohl souviset se závažnějším onemocněním a větším rizikem. Rolí mikrobioty se zabývali ve své observační práci, do níž zahrnuli 26 pacientů s akutní exacerbací CHOPN. Ze vzorků sputa izolovali DNA a k sekvenování použili platformu Illumina MiSeq.

Zjistili, že pacienti s CHOPN GOLD B a D (symptomatičtí) měli významně menší bohatost a větší alfa, resp. beta diverzitu. Navíc skóre LDA odhalilo rozdíly v bakteriální skladbě mezi skupinami s CHOPN GOLD 1–3 a GOLD 4 s tím, že ve vzorcích pacientů s GOLD 4 se opakovala dominance rodu Haemophilus, zatímco v ostatních skupinách byly bakteriální komunity rozdílnější.

   

Eva Srbová
redakce MeDitorial

   

Zdroje a reference:
1. Papakonstantinou E., Schumann D., Kostikas K. et al. Variability of fractional exhaled nitric oxide can predict acute exacerbations of COPD. ERS International Congress, Barcelona, 2022 Sep 4−6. Dostupné na: https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/545506
2. Siesto López G., Sánchez-Covisa Hernández J., Goñi Echeverría C. et al. A visual and innovative representation of the clinical trajectory of patients after an acute exacerbation of COPD. Results of the COHERENT-COPD study. E-posterová prezentace. ERS International Congress, Barcelona, 2022 Sep 4−6. Dostupné na: https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/545508
3. Piñeiro Roncal M., Catalinas Muñoz E., Sánchez-Covisa Hernández J. et al. Mortality according to age, sex, or congestive heart failure after an acute COPD exacerbation. COHERENT-COPD study. E-posterová prezentace. ERS International Congress, Barcelona, 2022 Sep 4−6. Dostupné na: https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/545512
4. Bueno H., Bernal J. L., Jiménez-Jiménez V. et al.; ICA-SEMES ad hoc COHERENT study group. The clinical outcomes, healthcare resource utilization, and related costs (COHERENT) model. Application in heart failure patients. Rev Esp Cardiol 2022; 75 (7): 585–594, doi: 10.1016/j.rec.2021.08.009.
5. Lopez-Aladid R., Barat L. F., Bueno-Freire L. et al. Relationship between the microbiome and the GOLD Stage during exacerbations. E-posterová prezentace. ERS International Congress, Barcelona, 2022 Sep 4−6. Dostupné na: https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/545517Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se