Erdostein v léčbě chronické bronchitidy

19. 2. 2018

Rolí erdosteinu v léčbě chronické bronchitidy se zabývala prezentovaná práce italsko-britského týmu, která zpracovala data z publikovaných i nepublikovaných klinických studií.

Erdostein a jeho indikace

Erdostein je mukolytikum se známým příznivým efektem na reologii sputa. Používá se u akutních i chronických onemocnění dýchacích cest. Několik studií ukázalo příznivý vliv přidání erdosteinu do léčebného schématu chronické bronchitidy nebo chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) – je dokumentován rychlejší ústup symptomů a redukce četnosti exacerbací. Přesto přetrvávají výrazné rozdíly ve vnímání jeho užitečnosti.

Metaanalýza

Do analýzy byly zahrnuty randomizované studie srovnávající efekt erdosteinu s placebem či jiným mukolytikem, a to u dospělých pacientů se stabilní chronickou bronchitidou / CHOPN nebo s jejich exacerbací.

Hodnocená kritéria zahrnovala skóre jednotlivých subjektivních a objektivních příznaků (0 = nepřítomnost symptomu; 3 = závažné/časté projevy), kumulativní index účinnosti představovaný součtem skóre jednotlivých příznaků a dále celkové hodnocení terapie lékařem rovněž na škále 0–3 (0 = žádné či minimální zlepšení; 3 = výborný efekt / návrat k normálu).

Z 15 studií splňujících vstupní kritéria byla extrahována data celkem 1046 pacientů. 

Výsledná zjištění

Erdostein statisticky významně snížil celkové kumulativní skóre ve srovnání s kontrolou, ať už se jednalo o placebo, nebo jiné mukolytikum (− 1,02; p = 0,0006).

U většiny sledovaných subjektivních a objektivních příznaků bylo dosaženo statisticky významné redukce skóre:

  • frekvence kašle: − 0,19 (p = 0,02)
  • intenzita kašle: − 0,30 (p = 0,00001)
  • viskozita sputa: − 0,28 (p = 0,008)
  • obtížnost expektorace: − 0,24 (p = 0,004)
  • poslechový nález: − 0,35 (p = 0,006)

V případě dušnosti bylo statisticky významného zlepšení dosaženo jen při srovnání erdosteinu s placebem, purulence sputa nebyla významně ovlivněna.

Výsledek celkového hodnocení léčby lékařem také vyzníval ve prospěch erdosteinu, který v porovnání s placebem či jiným mukolytikem zdvojnásobil pravděpodobnost úspěchu léčby: poměr šancí (OR) 2,06 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,27–3,33; p = 0,003).

Terapie erdosteinem byla dobře tolerována. Nežádoucí účinky, nejčastěji gastrointestinální, byly zaznamenány u 10,2 % pacientů léčených erdosteinem a u 11,0 % pacientů z kontrolních skupin.

Závěr

V porovnání s placebem či jiným mukolytikem vedla léčba erdosteinem u pacientů s chronickou bronchitidou nebo CHOPN k významnému zlepšení symptomů. Výsledky metaanalýzy podporují podávání erdosteinu spolu se standardní terapií zejména při exacerbaci chronické bronchitidy nebo CHOPN.

(thr)

Zdroj: Cazzola M., Floriani I., Page C. P. The therapeutic efficacy of erdosteine in the treatment of chronic obstructive bronchitis: a meta-analysis of individual patient data. Pulm Pharmacol Ther 2010; 23 (2): 135–144, doi: 10.1016/j.pupt.2009.10.002.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se