Erdostein redukuje fyzickou zátěží vyvolaný oxidativní stres u pacientů s těžkou CHOPN

20. 9. 2017

Erdostein je léčivá mukoaktivní látka s antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi. Bylo mj. prokázáno, že má pozitivní účinek na funkci plic a snižuje hladiny reaktivních forem kyslíku (ROS) v plazmě u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Cíl studie a metodika

Cílem studie bylo posouzení účinku erdosteinu na fyzickou zátěží indukovaný oxidativní stres. Měřeno a porovnáváno bylo uvolňování prozánětlivých mediátorů po zátěži u pacientů s těžkou CHOPN klasifikovanou dle guidelines GOLD jako stupeň 3. Jedná se o nemocné s těžkým emfyzémem a bronchiální obstrukcí vyjádřenou jako FEV1 ≥ 30 % a < 50 % normálu, kde FEVje usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu.

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie byli zařazeni pacienti ve věku > 40 let. Randomizováni byli do dvou skupin: první z nich (8 mužů průměrného věku 70,5 roku) byl podáván perorální erdostein (600 mg denně), druhá skupina (9 mužů, 70,8 roku) dostávala placebo. Tato léčba trvala po dobu 10 dnů.

Všichni pacienti absolvovali 6minutový test chůzí (6-MWT) před zahájením užívání studijní medikace a po 10 dnech léčby. Těsně před a bezprostředně po provedení 6-MWT byly měřeny plazmatické hladiny ROS a 8-isoprostanu, který představuje marker oxidativního stresu.

Výsledky

Průměrné plazmatické hladiny ROS se před nasazením medikace po provedeném 6-MWT signifikantně zvýšily, a to stejně v obou skupinách. Na konci desetidenní terapie byl proveden druhý 6-MWT a byl zjištěn signifikantní rozdíl v průměrném zvýšení ROS v plazmě v porovnání s výchozí hodnotou mezi skupinou, která užívala erdostein (+14,6 ± 2,7 %) a skupinou užívající placebo (+24,4 ± 3,8 %; p < 0,025).

Podobný signifikantní rozdíl byl prokázán po 10 dnech léčby i pro průměrné zvýšení hladiny 8-isoprostanu po 6-MWT. Hladina markeru se změnila oproti výchozím hodnotám na počátku studie o + 14,1 ± 2,6 % ve skupině užívající erdostein a o + 26,3 ± 2,9 % ve skupině s placebem (p < 0,006).

Závěr

Výsledky této studie naznačují, že erdostein účinně redukuje uvolňování zánětlivých mediátorů, které vznikají v důsledku fyzickou zátěží indukovaného oxidativního stresu u pacientů s těžkou CHOPN.

(rej)

Zdroj: Dal Negro R. W., Visconti M. Erdosteine reduces the exercise-induced oxidative stress in patients with severe COPD: results of a placebo-controlled trial. Pulm Pharmacol Ther 2016 Dec; 41: 48–51, doi: 10.1016/j.pupt.2016.09.007.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se