Erdostein – lék nejen proti kašli

12. 11. 2020

S přibývajícím počtem pacientů, kteří se v domácí léčbě potýkají s infekcí COVID-19, narůstá i potřeba poskytnout jim kvalitní dostupné symptomatické léky. Studie ukazují prospěšné účinky erdosteinu. Tato látka vykazuje povšechně výhodné multifunkční vlastnosti, které mají při COVID-19 příznivý vliv na průběh onemocnění. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout především jeho antioxidační a antimikrobiální potenciál.

Osvědčený u akutních i chronických onemocnění

Molekula erdosteinu je dlouhodobě prověřená, poprvé byl erdostein komplexně přezkoumán již v roce 1996. Původně byl vyvinut jako mukolytikum, avšak postupem času se osvědčil i pro řadu svých dalších vlastností.

Erdostein je určen pro léčbu akutních i chronických onemocnění horních či dolních dýchacích cest a působí protektivně proti zhoršení známých respiračních onemocnění. Je prokázáno, že významně snižuje riziko akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), zkracuje jejich průběh a snižuje riziko hospitalizací souvisejících s CHOPN. Pro svůj synergický potenciál je indikovaný též k adjuvantní léčbě při užívání antibiotik. 

Příznivé působení na více frontách 

Jak již bylo naznačeno výše, erdostein v organismu vykazuje řadu pozitivních účinků. Mezi ně se řadí:  

  • Mukolytický a mukomodulační efekt: zmenšení viskozity sputa, omezení tvorby hlenu a významná podpora mukociliárního transportu, pozitivní ovlivnění tonu svaloviny dýchacích cest.
  • Protizánětlivý efekt: inhibice chemotaxe polymorfonukleárů, významné snížení množství prozánětlivých cytokinů a současně zvýšení koncentrace protilátek IgA na povrchu sliznice dýchacích cest.
  • Antimikrobiální efekt: studie vykazují sníženou adhezi jak gramnegativních, tak grampozitivních bakterií k respirační sliznici, což je způsobeno změnou prostorového uspořádání bakteriálních fimbrií; tímto účinkem erdostein snižuje bakteriální kolonizaci, a tím riziko bakteriální superinfekce.
  • Antioxidační efekt: výraznější v porovnání s jinými běžně užívanými mukolytiky; molekula erdosteinu zabraňuje tvorbě volných kyslíkových radikálů, dále je lék schopen vychytávat volné kyslíkové radikály z aktivovaných neutrofilních a eozinofilních leukocytů a signifikantně snižovat hladinu 8-izoprostanu (marker peroxidace lipidů). 

Zvýšení účinnosti ATB i compliance pacientů

Erdostein potencuje účinky antibiotik (ATB), zejména amoxicilinu, ciprofloxacinu, klarithromycinu a kotrimoxazolu. Napomáhá lepšímu průniku ATB do místa infekce. Studie opakovaně potvrdily vyšší účinnost léčby, která obnášela kombinaci ATB s erdosteinem, oproti monoterapii antibiotikem, a to i v případě léčby akutní exacerbace CHOPN či chronické bronchitidy.

Na tomto místě je vhodné upozornit, že léky obsahující N-acetylcystein naopak účinnost ATB snižují, a proto je doporučeno jejich užití minimálně 2 hodiny po podání antibiotika. Podle platného SPC N-acetylcystein interaguje zejména s tetracyklinem, aminoglykosidy, cefalosporiny a polosyntetickými peniciliny. Nutnost této oddělené léčby samozřejmě není příznivá z hlediska compliance pacientů.  

Antioxidační efekt – významný v léčbě COVID-19

Oxidační stres hraje důležitou roli v reakci organismu na virovou infekci a ukazuje se i jeho nesporný vliv na průběh COVID-19. Nejdůležitější roli v antioxidační ochraně v plicích sehrává coby antioxidační činidlo glutathion. Právě erdostein zvyšuje koncentraci glutathionu v bronchoalveolární laváži, od čehož se odvíjí jeho potenciální příznivá úloha v léčbě infekce COVID-19. Studie naznačují souvislost mezi oxidačním stresem a cytokinovou bouří, které společně představují mechanismus, jenž zhoršuje a udržuje poškození tkáně končící hypoxií a selháním orgánů.

Možný významný benefit pro obézní pacienty

Studie opakovaně přinesly důkazy, že obezita je jednou z příčin oxidačního stresu. K možným přispěvatelům v této patogenezi patří zvýšená svalová aktivita při nadměrné tělesné hmotnosti, dále hyperglykémie, zvýšená hladina lipidů v tkáních, nedostatek vitaminů a minerálů, ale i další faktory. Oxidační stres tedy může být jedním z důvodů, proč má infekce COVID-19 horší průběh u obézních osob. Erdostein se svými antioxidačními účinky proto může být pro obézní pacienty s COVID-19 významným lékem s účinky nejen symptomatickými. 

(tich)

Zdroje:
1. Cazzola M., Page C., Rogliani P. et al. Multifaceted beneficial effects of erdosteine: more than a mucolytic agent. Drugs 2020 Nov; 80 (17): 1799–1809, doi: 10.1007/s40265-020-01412-x.
2. Manna P., Jain S. K. Obesity, oxidative stress, adipose tissue dysfunction, and the associated health risks: causes and therapeutic strategies. Metab Syndr Relat Disord 2015; 13 (10): 423–444, doi: 10.1089/met.2015.0095.
3. Vranová V., Vašut K. Mukoaktivní látky v léčbě kašle. NCO NZO. Dostupné na: www.nconzo.cz/file/782b58fad96567ec77ecd31238894daed73ae199
4. Zvejšková J. Erdomed perorální suspenze – účinná zbraň proti nachlazení. Pharmanews, 2015. Dostupné na: www.pharmanews.cz/clanek/erdomed-peroralni-suspenze-ucinna-zbra-proti-nachlazeni
5. Doležal T., Procházková M. Erdosteinum. Remedia 2004; 14 (4): 297–304.
6. Cecchini R, Cecchini AL. SARS-CoV-2 infection pathogenesis is related to oxidative stress as a response to aggression. Med Hypotheses 2020 Oct; 143: 110102, doi: 10.1016/j.mehy.2020.110102.
7. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0047033
8. SPC ACC. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0162245Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se