Erdostein jako lék volby (nejen) u kuřáků a pacientů léčených salbutamolem

7. 10. 2020

Mukoaktivní medikace patří k základní terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Aktuálně platné guidelines doporučují zejména erdostein či N-acetylcystein. Ze kterého z nich mohou pacienti více profitovat?

Dlouhodobá mukoaktivní medikace a aktuální guidelines

Dlouhodobá mukoaktivní medikace je dle současných guidelines doporučená u pacientů se stabilní formou CHOPN v případě symptomatických nemocných s:

  • bronchitickým fenotypem;
  • frekventními exacerbacemi;
  • při současném výskytu bronchiektázií.

Kromě toho je krátkodobá mukolytická léčba indikovaná v případě exacerbací CHOPN.  

Doporučená mukolytika

Dle platných doporučených postupů jsou v léčbě CHOPN doporučovány 3 mukoaktivní léky, a to:

  • erdostein
  • N-acetylcystein
  • karbocystein

V praxi jsou využívány zejména první dva.

Erdostein vs. N-acetylcystein − v čem se liší?

Cena a možnost úhrady

N-acetylcystein patří mezi volně prodejná léčiva. Dle guidelines je při dlouhodobé mukoaktivní léčbě indikované ve shora popsaných případech doporučená dávka N-acetylcysteinu 1200 mg/den. Cena balení 20 ks 600mg tablet přípravku ACC se dle dostupných dat na internetu pohybuje mezi 146 a 222 Kč. Měsíční léčba by tak při nejnižší možné ceně činila asi 438 Kč. 

Erdostein je dle aktuálních informací SÚKL hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie A, s bronchitickým fenotypem a/nebo frekventními exacerbacemi a/nebo CHOPN s bronchiektaziemi, kteří dodržují zákaz kouření a současně splňují následující kritéria: jednosekundová vitální kapacita plic (FEV1) po podání bronchodilatans u nich dosahuje < 80 % náležité hodnoty a mají ≥ 2 exacerbace/rok v anamnéze před nasazením erdosteinu. Léčba nadále není hrazena, pokud během 3 měsíců nedojde ke zlepšení průběhu CHOPN. Dle guidelines je při dlouhodobé mukoaktivní terapii indikované ve shora popsaných případech doporučená dávka 600 mg/den. Orientační prodejní cena (bez úhrady) 60 ks 300mg tobolek Erdomedu činí dle aktuálních informací SÚKL 477,50 Kč, což koreluje s celkovou cenou měsíční léčby. Maximální uvedená úhrada rovněž činí 477,50 Kč, tedy v případě naplnění kritérií preskripce na úhradu pojišťovnou pacient nic nedoplácí.  

Antibakteriální a protizánětlivá účinnost

Mnoho bakterií má schopnost molekulu N-acetylcysteinu enzymaticky rozložit a N-acetylcystein ani neprokázal schopnost redukovat počet adherovaných bakterií. Oproti tomu studie s erdosteinem potvrdily jeho schopnost významně omezit bakteriální adherenci a zvýšit koncentraci antibiotika ve sputu. Erdostein dále působí jako lapač volných kyslíkových radikálů, které se uvolňují při zánětlivé odpovědi organismu. Bylo rovněž vypozorováno, že výrazně snižuje markery bronchiálního zánětu.

Synergický efekt s bronchodilatační léčbou 

Studie prokázaly synergický efekt erdosteinu s budesonidem a salbutamolem. Již v roce 2008 byla publikována studie, která potvrdila schopnost erdosteinu obnovit krátkodobou reverzibilitu dýchacích cest (resp. FEV1) u pacientů s diagnózou CHOPN, kteří dříve nereagovali na beta2-adrenergika. Podkladem tohoto efektu je zřejmě vliv erdosteinu na pokles volných kyslíkových radikálů, který se zdá být dle některých dat v porovnání s N-acetylcysteinem významnější. 

Vliv na ochranu dýchacích cest při expozici cigaretovému kouři

Na rozdíl od N-acetylcysteinu má erdostein schopnost protektivně působit proti ztrátě inhibiční kapacity alfa1-antitrypsinu (AAT). Inaktivace AAT je indukovaná cigaretovým kouřem a představuje patogenetický podklad pro rozvoj plicního emfyzému. Toto zjištění potvrdila již v roce 1989 dvojitě zaslepená studie provedená na zdravých kuřácích, kteří byli po dobu 1 měsíce buď léčeni 900 mg erdosteinu, nebo dostávali placebo. 

Účinnost v léčbě COVID-19

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 jsou v léčbě infikovaných pacientů zkoumány obě uvedené mukolytické látky − N-acetylcystein i erdostein. Obě mají díky svým antioxidačním a mukolytickým vlastnostem předpoklad uplatnění v léčbě této infekce. S klinickými výzkumy erdosteinu v terapii pacientů s COVID-19 začala švédská společnost Recipharm již na jaře. Zdá se, že erdostein má nezanedbatelný potenciál zlepšit respirační příznaky u pacientů s infekcí COVID-19, a to nejen díky svým antioxidačním a mukoaktivním účinkům, ale též vzhledem k protizánětlivým vlastnostem. Současně je nutné připomenout, že kromě antibakteriálních vlastností má erdostein dle dostupných dat i prokazatelně pozitivní vliv v léčbě akutních virových onemocnění, což nahrává významu jeho role v léčbě COVID-19. 

Účinnost erdosteinu ve vazbě na COVID-19 je stále diskutována odbornou veřejností. Faktem zůstává, že dýchací potíže jsou nejčastějším důvodem, proč se pacienti s infekcí COVID-19 ocitají v nemocnicích, a včasné podání účinné léčby ke zvládnutí respiračních příznaků je proto zcela zásadní.  

(tich)

Zdroje:

1. Dal Negro R., Visconti M., Trevisan F. et al. Erdosteine enhances airway response to salbutamol in patients with mild-to-moderate COPD. Ther Adv Respir Dis 2008; 2 (5): 271−277, doi: 10.1177/1753465808096109.
2. Doležal T., Procházková M. Erdosteinum. Remedia 2004; 14 (4): 297−304. 
3. Koblížek V., Chlumský J., Zindr V. a kol. Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (revize květen 2016). Sekce pro nemoci s bronchiální obstrukcí ČPFS, 2016. Dostupné na: www.pneumologie.cz/upload/1583105749.1341.pdf
4. Musil J., Fila L., Kolek V. Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu exacerbace CHOPN. Sekce pro nemoci s bronchiální obstrukcí ČPFS, 2019Dostupné na: www.pneumologie.cz/upload/1583105754.4482.pdf
5. Vagliasindi M., Fregnan G. B. Erdosteine protection against cigarette smoking-induced functional antiprotease deficiency in human bronchiolo-alveolar structures. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1989; 27 (5): 238−241. 
6. Kregiel D., Rygala A., Kolesinska B. et al. Antimicrobial and antibiofilm N-acetyl-L-cysteine grafted siloxane polymers with potential for use in water systems. Int J Mol Sci 2019; 20 (8): 2011, doi: 10.3390/ijms20082011.
7. Bittenglová R. Erdostein − antibakteriální mukolytikum. Medicína pro praxi 2006; 1: 43–44. 
8. Rangel-Méndez J.-A., Moo-Puc R.-E. N-acetylcysteine as a potential treatment for COVID-19. Future Microbiol 2020 Jul; 15: 959−962, doi: 10.2217/fmb-2020-0074.
9. Recipharm’s proprietary molecule Erdosteine to be tested as part of COVID-19 treatment. Recipharm, 2020. Dostupné na: 
www.recipharm.com/press/recipharm%E2%80%99s-proprietary-molecule-erdosteine-be-tested-part-covid-19-treatment
10. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC141470.pdf&type=spc&as=erdomed-spcŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se