Antibakteriální účinky erdosteinu v terapii akutních respiračních infektů u pediatrických pacientů

10. 1. 2022

Erdostein se řadí mezi mukomodulační látky působící prostřednictvím svých metabolitů. Tradičně je chápán jako mukolytikum užívané v terapii akutních i chronických onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Kromě mukolytického efektu však vykazuje i řadu dalších příznivých účinků, mezi něž se řadí antibakteriální účinek a synergický efekt s antibiotickou léčbou.

Úvod

Erdostein je široce užívaným léčivem v terapii řady akutních i chronických onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Látka obsahuje dvě blokované thiolové skupiny (-SH), k jejichž aktivaci dochází po metabolizaci v játrech. Výsledkem jaterního metabolismu je vznik takzvaného metabolitu 1 s farmakologicky aktivními thiolovými skupinami.

Metabolit 1 je přitom zodpovědný za většinu farmakologických a klinických účinků erdosteinu. Kromě dobře známé mukolytické aktivity vykazuje i řadu dalších prospěšných účinků: zlepšuje mukociliární transport, je přímým a nepřímým antioxidantem, modulátorem svalového tonu hladkého svalstva průdušek, ale působí také antibakteriálně.

Antibakteriální působení erdosteinu

Mukolytická aktivita erdosteinu, respektive metabolitu 1 je již popsána v řadě studií, recentní výzkumy se proto soustředí rovněž na další potenciální efekty tohoto léčiva. Jedním z nich je antibakteriální působení v rámci terapie onemocnění dýchacích cest.

U metabolitu 1 byla popsána redukce bakteriální adheze na epitel dýchacích cest narušením integrity molekul pilinových proteinů, které představují podjednotky fimbrií. Ty umožňují adhezi bakterií na buňky hostitele a představují zásadní faktor virulence. Interference aktivních thiolových skupin s disulfidovými vazbami na molekulách pilinových proteinů mohou vyvolat morfologické změny ve struktuře pilinů a interferovat s vazbou fimbrií na příslušné receptory na povrchu epitelu dýchacích cest. Například Braga et al. publikovali in vitro studii, v níž prokázali, že působením metabolitu 1 v určitých koncentracích dochází k signifikantní redukci adhezivity bakterií Escherichia coli a Staphylococcus aureus na povrch lidského slizničního epitelu.

Antibakteriální působení erdosteinu je však komplexnější a dále je pravděpodobné, že mukolytický efekt erdosteinu umožňuje také lepší penetraci antibiotik do oblasti infekce, čímž se zlepšuje jejich antimikrobiální efekt.

V in vitro a klinických studiích bylo potvrzeno synergické působení erdosteinu s určitými typy antibiotik, jako jsou peniciliny, chinolony a makrolidy. Braga et al. ve své další studii pozorovali, že přidání metabolitu 1 ke klarithromycinu potencuje inhibici adheze bakterií Staphylococcus aureus na lidský slizniční epitel v porovnání se samotným klarithromycinem. Dal Sasso et al. publikovali práci, ve které dospěli k závěru, že přidání metabolitu 1 k ciprofloxacinu potencuje inhibici adheze bakterií Staphylococcus aureus a Escherichia coli v porovnání se samotným ciprofloxacinem.

Balli et al. v klinické studii v návaznosti na tato zjištění zkoumali efektivitu kombinované terapie erdosteinu a amoxicilinu u pediatrických pacientů s akutním respiračním infektem (n = 158). Amoxicilin byl jako antibiotikum zvolen ze dvou důvodů − jednak jde o jedno z nejčastěji předepisovaných antibiotik v rámci akutních respiračních infektů u dětí, ale také bylo již dříve prokázáno, že erdostein může zvýšit koncentraci amoxicilinu ve sputu u pacientů s akutní exacerbací chronické bronchitidy. Z výsledků studie vyplynula superiorita kombinace erdosteinu a amoxicilinu v porovnání s kombinací amoxicilinu a placeba, zejména v rámci statisticky signifikantní redukce kašle v průběhu terapie.

Závěr

Z výsledků dosud publikovaných výzkumů vyplývá, že erdostein vedle mukomodulační aktivity vykazuje také řadu antibakteriálních účinků, díky čemuž představuje důležitou součást terapie akutních onemocnění dýchacích cest u pediatrických pacientů.

(holi)

Zdroje:
1. Balli F., Bergamini B., Calistru P. et al. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45 (1): 16–22, doi: 10.5414/cpp45016.
2. Cazzola M., Page C., Rogliani P. et al. Multifaceted beneficial effects of erdosteine: more than a mucolytic agent. Drugs 2020; 80 (17): 1799–1809, doi: 10.1007/s40265-020-01412-x.
3. Braga P. C., Dal Sasso M., Sala M. T., Gianelle V. Effects of erdosteine and its metabolites on bacterial adhesiveness. Arzneimittelforschung 1999; 49 (4): 344–350, doi: 10.1055/s-0031-1300425.
4. Braga P. C., Zuccotti T., Dal Sasso M. Bacterial adhesiveness: effects of the SH metabolite of erdosteine (mucoactive drug) plus clarithromycin versus clarithromycin alone. Chemotherapy 2001; 47 (3): 208–214, doi: 10.1159/000063223.
5. Dal Sasso M., Bovio C., Culici M., Braga P. C. The combination of the SH metabolite of erdosteine (a mucoactive drug) and ciprofloxacin increases the inhibition of bacterial adhesiveness achieved by ciprofloxacin alone. Drugs Exp Clin Res 2002; 28 (2–3): 75–82. Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se