Využití cílené léčby dupilumabem u pacientů s alergickými onemocněními

11. 10. 2020

V patogenezi alergických onemocnění hrají důležitou roli interleukiny (IL) 4 a 13. Jejich blokáda je proto vhodnou strategií u řady těchto stavů. Tu nabízí nová monoklonální protilátka dupilumab (Dupixent), která je schválená v léčbě atopické dermatitidy, astmatu se zánětem typu 2 a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou. Probíhají studie, které hodnotí její účinnost i u dalších nemocí, kde dominuje zánět typu 2.

Mechanismus působení dupilumabu

Interleukiny IL-4 a IL-13 patří mezi základní cytokiny podílející se na zánětlivé odpovědi typu 2 – tedy zánětu spojeném s TH2 lymfocyty, se sekrecí prozánětlivých interleukinů, eozinofilií a s významnou tvorbou protilátek. IL-4 a IL-13 se vážou na receptory obsahující řetězec IL-4Rα. Dupilumab je humánní monoklonální protilátka blokující skrze IL-4Rα signály IL-4 a IL-13.

Indikace a účinnost

Alergická dermatitida

U alergické dermatitidy prokázal dupilumab v několika celosvětových klinických studiích i v podmínkách reálné praxe výrazné zmírnění příznaků (včetně pruritu a vlivu na spánek), s následným poklesem výskytu úzkosti a deprese a zlepšením kvality života. Blokace interleukinů vede ke zlepšení kožní bariéry díky up-regulaci genů kódujících proteiny, které se podílejí na epidermální struktuře, a také díky svému protisvědivému účinku. Dupilumab rovněž snižuje riziko kožní infekce u pacientů s atopickou dermatitidou.

Preparát je indikovaný k léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých a dospívajících od 12 let věku, kteří jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii. V ČR je hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou kortikosteroidů) nebo u nemocných, kteří systémovou terapii nemohou užívat z důvodu intolerance či kontraindikace. Dupilumab lze používat s topickými kortikosteroidy nebo bez nich. Mohou být současně použity také topické inhibitory kalcineurinu, ale pouze pro problémové oblasti.

Astma se zánětem typu 2

Dupilumab prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě refrakterního astmatu, zejména u pacientů se zánětem typu 2. Je indikovaný jako přídatná udržovací léčba u dospělých a dospívajících od 12 let věku s těžkým astmatem se zánětem charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi nebo zvýšením množství exhalovaného oxidu dusnatého, jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy ve vysokých dávkách a dalším léčivým přípravkem k udržovací terapii.

Chronická rinosinusitida s nosní polypózou

Příznivé výsledky studie fáze III vedly ke schválení dupilumabu pro léčbu dospělých pacientů s těžkou chronickou rinosinusitidou s nosní polypózou. Je u nich indikovaný jako přídatná terapie k intranazálním kortikosteroidům, pokud systémové kortikosteroidy nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění.

Podávání léčiva

Dupilumab je k dispozici v předplněných injekčních stříkačkách k s. c. podání každé 2 týdny. Terapii má zahájit specialista se zkušenostmi s léčbou stavů, pro něž je dupilumab indikovaný.

Závěr

Dnes je v České republice možné indikovat dupilumab jako hrazenou léčbu u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou, u nichž se nedaří dosáhnout remise při podávání systémových imunosupresiv nebo kteří je netolerují. Praktický lékař by měl odeslat takového pacienta k terapii dupilumabem ke specialistovi (alergologovi, dermatologovi či klinickému imunologovi).

(zza)

Zdroje:
1. Matsunaga K., Katoh N., Fujieda S et al. Dupilumab: basic aspects and applications to allergic diseases. Allergol Int 2020; 69 (2): 187−196, doi: 10.1016/j.alit.2020.01.002.
2. SPC Dupixent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se