Léčba komorbidit atopické dermatitidy jednou ranou a kam odeslat kandidáty biologické léčby

19. 10. 2020

Pacienti, kteří trpí atopickou dermatitidou (AD) společně s alergickými komorbiditami, potřebují ke zvládnutí svých obtíží zpravidla poměrně složitou farmakoterapii. Jejich každodenní život však může významně zjednodušit biologická léčba.

Problémy jdoucí ruku v ruce

Atopická dermatitida znamená mnohem více než jenom svědivou pokožku. U nemocných s AD sledujeme vyšší prevalenci alergické rinitidy a bronchiálního astmatu, a čím je dermatitida vážnější, tím více jejich výskyt stoupá. Tento vztah vysvětlujeme existencí atopického/alergického pochodu. Ten má příčinu ve špatné bariérové funkci pokožky, která provokuje imunitní odpověď typu TH2 na vzdušné, potravinové a mikrobiální alergeny. Výsledkem je mnohočetná IgE senzitizace a rozvoj alergických nemocí.

Efektivní řešení bez polypragmazie

Komorbidity atopické dermatitidy je dobré brát v potaz při léčbě, abychom se vyhnuli polypragmazii a zvýšili účelnost a účinnost terapie. Z jednoho správně zvoleného léčiva může pacient profitovat po mnoha stránkách. Právě takovým léčivem je dupilumab, plně humánní monoklonální IgG4 protilátka, která inhibuje signalizaci interleukinů IL-4 a IL-13.

Hodnocená kohorta pacientů

Reálný účinek dupilumabu v kohortě 123 pacientů s atopickou dermatitidou a různými alergickými komorbiditami ověřila studie, která proběhla v Itálii v letech 2018–2019. Byli do ní zavzati pacienti starší 18 let, kteří měli hodnotu skóre IGA (Investigator Global Assessment) 3–4 a skóre EASI (Eczema Area and Severity Index) ≥ 24. Další podmínkou bylo, aby netolerovali léčbu cyklosporinem, neměli na ni dostatečnou odpověď, případně ji nemohli podstoupit.

Všichni probandi byli léčeni úvodní dávkou 600 mg dupilumabu a následně 2× týdně 300 mg (parenterálně). Při tom měli pokračovat ve farmakoterapii, kterou měli nastavenou před vstupem do studie.

Výsledky a závěr

Z celkem 123 pacientů pouze 1 studii opustil, protože se u něj rozvinula oboustranná konjunktivitida a ectropium cicatriceum. Zbylých 122 účastníků studii dokončilo. Během 16 týdnů léčby u nich významně poklesly hodnoty skóre EASI, SCOAD (Scoring Atopic Dermatitis), POEM (Patient-Oriented Eczema Measure), zmírnil se pruritus, zlepšil se spánek i celková kvalita života a snížila se hladina IgE.

Zmírnění alergické rinitidy (kterou trpělo 41 probandů) a astmatu (u 32 členů kohorty) prokázaly skórovací systémy postihující jak tíži symptomů, tak také související kvalitu života. Dupilumab se tedy osvědčil v léčbě atopické dermatitidy i jejích komorbidit zároveň.

Kam odeslat pacienta dál

Biologická léčba probíhá ve specializovaných centrech. Pokud dojdete k závěru, že je u některého z vašich pacientů vhodné tuto léčbu zvážit, můžete jej odeslat do jednoho z center, jejichž seznam naleznete zde. Je-li navíc komorbiditou atopické dermatitidy astma, můžete se za tímto účelem obrátit rovněž na centra léčby těžkého astmatu, která jsou uvedena v tomto seznamu.

(pez)

Zdroj: Nettis E., Patella V., Lombardo C. et al. Efficacy of dupilumab in atopic comorbidities associated with moderate-to-severe adult atopic dermatitis. Allergy 2020 Apr 23, doi: 10.1111/all.14338 [Epub ahead of print].Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se