Léčba atopické dermatitidy nepatří jen do rukou dermatologa

30. 3. 2021

U velkého procenta pacientů s atopickou dermatitidou (AD) se v průběhu života rozvine bronchiální astma nebo alergická rýma. Nejnovější terapeutickou modalitou u středně těžké a těžké AD je cílená biologická léčba, ke které se pacienti dostanou ve specializovaných centrech. Tato terapie je schopná zacílením na patologické imunitní mechanismy ovlivnit také projevy atopie mimo kůži.

Léčba AD vyžaduje mezioborovou spolupráci

AD patří mezi atopická onemocnění. V rámci tzv. atopického pochodu může porucha epidermální bariéry u AD vést k systémové senzibilizaci na alergeny a rozvoji dalších atopických onemocnění – bronchiálního astmatu, alergické rýmy, potravinové alergie či nosní polypózy. Dle odhadů dochází k rozvoji astmatu až u jedné třetiny těchto pacientů.

V současné době máme k dispozici jen málo informací o faktorech, které zvyšují riziko. Roli zde pravděpodobně hraje pozitivní rodinná anamnéza, časný rozvoj AD, těžká forma AD a mnohočetná IgE senzibilizace. U atopiků trvá určitou dobu (až roky), než se symptomy astmatu plně rozvinou a onemocnění je diagnostikováno. Včasná farmakologická intervence může průběh atopického pochodu modifikovat, a dokonce u pacientů s časnou manifestací atopie zabránit rozvoji astmatu. Za klíčové období z hlediska prevence je považováno časné dětství a adolescence.

Atopická dermatitida sdružená s bronchiálním astmatem vždy vyžaduje individuální mezioborovou péči. Léčba kožních projevů patří do rukou dermatologa, zatímco respirační symptomy by měly být řešeny v ordinaci alergologa či pneumologa, kde lze na základě podrobnějších vyšetření nastavit vhodnou terapii.

Biologická terapie jako nejnovější modalita

Aktuální indikace dupilumabu

Prvním a zatím jediným biologikem schváleným pro léčbu AD je dupilumab. Jde o humánní monoklonální protilátku proti sdílené α-podjednotce receptorů pro interleukiny IL-4 a IL-13. Léčivo zasahuje přímo do atopického procesu, neboť patologicky aktivovaná signální dráha těchto IL je hlavním mechanismem zánětu typu 2, který je společným podkladem atopických kožních projevů a dalších systémových onemocnění spojených s atopií.

Dupilumab je v současnosti určen k léčbě:

  • dospělých a dospívajících od 12 let se středně těžkou až těžkou AD, kteří jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii;
  • dětí od 6 do 11 let s těžkou AD, které jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii;
  • dospělých a dětí od 12 let s těžkým eozinofilním astmatem, a to jako přídatná udržovací léčba, pokud není astma dostatečně kontrolováno inhalačními kortikoidy ve vysokých dávkách a dalším léčivem;
  • dospělých s těžkou chronickou rinosinusitidou s nosní polypózou jako přídatná léčba k nazálním kortikoidům, pokud terapie systémovými kortikoidy nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění.

Objektivizace závažnosti AD

S biologickou léčbou vyvstává potřeba formální objektivizace závažnosti AD. V současnosti přitom neexistuje jednotně akceptovaná definice nebo hodnoticí škála. K dispozici jsou např. skórovací systémy IGA (Investigator Global Assessment), PGA (Physician Global Assessment), SCORAD (Score of Atopic Dermatitis) a mnoho dalších. Nejběžněji se lze setkat se skóre EASI (Eczema Area and Severity Index), které se často používá pro hodnocení účinnosti léčby (www.easiskore.cz). Po 4 měsících léčby dupilumabem dosáhne zlepšení skóre EASI o 75 % (EASI75) kolem 60–70 % pacientů. 

Centrová léčba

Na účinnost vyjádřenou jako zlepšení skóre EASI je rovněž navázána úhrada léčivého přípravku ze zdravotního pojištění. Úspěšnost terapie se má u dětí i dospělých vyhodnotit po 16 a 24 týdnech od zahájení léčby a dále přinejmenším každých 24 týdnů. Léčba se dle plátce zdravotní péče má ukončit v případě, že není dosaženo nejméně EASI50 po 16 týdnech, EASI75 po 24 týdnech, případně při poklesu pod EASI50 zaznamenaném v rámci 2 po sobě následujících kontrol.

Úhrada je rovněž vázána na indikaci a podání přípravku specializovaným pracovištěm – centrem biologické léčby. Aktuálně je dupilumab podáván ve 27 takových centrech v Česku.

(mafi)

Zdroje:
1. Jappe U., Beckert H., Bergmann K.-Ch. et al. Biologics for atopic diseases: indication, side effect management, and new developments. Allergol Select 2021; 5: 1–25, doi: 10.5414/ALX02197E.
2. Benáková N. Biologická léčba atopické dermatitidy. Dermatologie pro praxi 2019; 13 (4): 187–189.
3. SPC Dupixent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdf
4. Čelakovská J. Atopická dermatitida, I. část – etiopatogeneze, atopický pochod. Pediatrie pro praxi 2020; 21 (1): 34–38.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se