Dupilumab v léčbě závažného astmatu v reálné praxi

20. 10. 2020

Čerstvě publikovaná francouzská studie jako první potvrdila výsledky klinických studií s dupilumabem u pacientů se závažným astmatem v reálné praxi.

Program časného přístupu

Dupilumab je monoklonální protilátka proti interleukinu IL-4Rα vyvinutá k léčbě závažného asthma bronchiale. Ve Francii byl otevřen program časného přístupu k tomuto přípravku pro pacienty se závažným astmatem a neakceptovatelnými vedlejšími účinky podávaných kortikosteroidů nebo se život ohrožujícími exacerbacemi.

Retrospektivní studie

Multicentrická retrospektivní studie hodnotila změny v kompenzaci astmatu u těchto nemocných po 12 měsících léčby dupilumabem v podmínkách reálné praxe. Zařazeno bylo 64 pacientů (medián věku 51 let, 53 % žen), u nichž byl dupilumab přidán k maximální standardní péči.

Výsledky

Po 12 měsících se medián skóre testu kompenzace astmatu zlepšil ze 14 na 22 (p < 0,001), medián jednosekundové vitální kapacity plic (FEV1) se zvýšil z 58 na 68 % (p = 0,001) a medián denní dávky prednisonu p.o. se snížil z 20 na 5 mg (p < 0,001). Medián výskytu exacerbací klesl ze 4 na 1 za rok (p < 0,001).

U 25 % pacientů byl alespoň 1× během sledování zaznamenán zvýšený počet eozinofilů (≥ 1500/mm3) a u 14 % přetrvával i po 6 měsících. Nijak ovšem neovlivnil odpověď na léčbu.

Nejčastější reportovanou nežádoucí příhodou byla reakce v místě vpichu (u 14 % pacientů).

Závěr

U sledované populace nemocných se závažným astmatem, převážně léčených kortikosteroidy p.o., dupilumab významně zlepšil kompenzaci astmatu a plicní funkce a zredukoval užívání perorálních steroidů i výskyt exacerbací.

Kam odeslat pacienty s těžkým astmatem a/nebo těžkou atopickou dermatitidou?

Pacienty s těžkým astmatem je vhodné odeslat do jednoho ze 13 center, která fungují při krajských a fakultních nemocnicích. Jejich kompletní přehled najdete na následujícím odkazu: www.tezke-astma.cz/index.php?pg=narodni-centrum-pro-tezke-astma. Odborníci na diagnostiku a léčbu pacientů s těžkým astmatem zde vyšetří komplikující faktory a komorbidity, potvrdí diagnózu a navrhnou nejvhodnější léčebný postup. Tím může být i biologická léčba, ke které se pacienti u svého ošetřujícího lékaře nedostanou. Stejně tak nemocné s těžkou atopickou dermatitidou je namístě referovat do jednoho z 18 center biologické léčby. Jejich úplný seznam i s kontakty na daná pracoviště je dostupný zde: www.dermanet.cz/cs/kozni-ordinace/centra-biologicke-lecby.

(zza)

Zdroje:

  1. Dupi C., Belhadi D., Guilleminault L. et al. Effectiveness and safety of dupilumab for the treatment of severe asthma in a real-life French multi-centre adult cohort. Clin Exp Allergy 2020 Jul; 50 (7): 789–798, doi: 10.1111/cea.13614.
  2. Sedlák V. Obtížně léčitelné astma. Česká iniciativa pro astma, 2019. Dostupné na: www.cipa.cz/tezke-a-obtizne-lecitelne-astma-bronchiale


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se