Dupilumab – první biologikum zastřešující léčbu zánětu typu 2: Jak funguje a komu je určeno?

12. 2. 2020

Na trh přichází nové léčivo pro terapii atopické dermatitidy, astmatu a chronické rinosinusitidy s nazálními polypy – biologický preparát Dupixent®. Účinnou látkou je dupilumab, plně humánní monoklonální protilátka, která se aplikuje subkutánně, předplněnou injekční stříkačkou.

Inzerce

Přípravek je v České republice aktuálně hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání (nedostatečné účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou kortikosteroidů) nebo u nemocných, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu její intolerance či kontraindikace.

Indikace

  • Atopická dermatitida

Léčivo je indikované k terapii středně těžké až těžké atopické dermatitidy (AD) u dospělých a dospívajících starších 12 let, kteří jsou vhodnými kandidáty systémové terapie.

  • Astma

Léčivo může být nasazeno jako přídatná udržovací léčba u dospělých a dospívajících od 12 let s těžkým astmatem se zánětem typu 2 charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a/nebo zvýšením množství vydechovaného oxidu dusnatého (FENO), jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy ve vysokých dávkách a dalším léčivým přípravkem určeným k udržovací terapii.

  • Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP)

Léčivo může být nasazeno jako přídatná terapie k intranazálním kortikosteroidům u dospělých s těžkou formou nemoci, u nichž terapie systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajistily dostatečnou kontrolu onemocnění.

Mechanismus účinku

Dupilumab je rekombinantní lidská monoklonální protilátka třídy IgG4 produkovaná rekombinantní DNA technologií. Inhibuje signální dráhu interleukinu 4 (IL-4), a to prostřednictvím receptoru typu I (IL-4Rα/γc), a signální dráhu IL-4 a IL-13 prostřednictvím receptoru typu II (IL-4Rα/IL-13Rα). IL-4 a IL-13 představují hlavní hnací faktory zánětlivých onemocnění typu 2 u člověka, jako jsou právě AD, astma a chronická rinosinusitida s nosní polypózou. Blokování dráhy IL-4/IL-13 dupilumabem vede k poklesu řady mediátorů zánětu typu 2.

Farmakodynamika

V klinických studiích AD byla léčba dupilumabem spojena s poklesem koncentrace biomarkerů imunity typu 2, jako je chemokin TARC/CCL17 (thymus and activation-regulated chemokine), celkového sérového IgE a alergen-specifického sérového IgE. Pozorována byla také redukce laktátdehydrogenázy (LDH), což je biomarker spojený s aktivitou a intenzitou onemocnění AD.

V klinických studiích vedla léčba dupilumabem u astmatiků k výraznému poklesu FENO a cirkulujících koncentrací eotaxinu 3, celkového IgE, alergen-specifických IgE, TARC a periostinu ve srovnání s placebem. Tento pokles byl srovnatelný u režimů 200 mg i 300 mg 1× za 2 týdny. Hodnoty uvedených markerů se po 2 týdnech léčby blížily maximální supresi, vyjma IgE, kde docházelo k pomalejšímu poklesu. Tyto účinky přetrvávaly po celou dobu léčby.

(mir)

Zdroj: Dupixent 300 mg inj. sol. 2× 2 ml Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dermatologie Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×