Dupilumab nově hrazen v indikaci atopické dermatitidy i u dětí starších 6 let

22. 1. 2022

Dupilumab je nově plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dětským pacientům již od 6 let v indikaci atopické dermatitidy. Pediatrickým pacientům s tímto onemocněním se tak otevírá nová možnost na zlepšení kvality života.

Indikace dupilumabu a hodnocení úspěšnosti terapie

Dupilumab (rekombinantní lidská monoklonální protilátka třídy IgG4 inhibující signální dráhu interleukinů IL-4 a IL-13) je hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy (AD) po selhání (při nedostatečné účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou kortikosteroidů). Indikovaný je také u pacientů, kteří nemohou být systémovou terapií léčeni z důvodu intolerance či kontraindikace.

Dále je hrazen dospívajícím pacientům od 12 let a od října roku 2021 nově také dětem od 6 do 11 let s těžkou formou AD, u kterých maximální lokální terapie, fototerapie nebo balneoterapie nevedly ke kontrole onemocnění.

Podává se subkutánně v centrech biologické léčby AD a lze jej kombinovat s lokálními kortikosteroidy i inhibitory kalcineurinu (cyklosporinem). Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a 24 týdnech od jejího zahájení a dále nejméně každých 24 týdnů. Ukončena bude v následujících případech:

 • nedosažení nejméně EASI-50 (zlepšení skóre Eczema Area and Severity Index o 50 %) v týdnu 16
 • nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24
 • výskyt závažných nežádoucích účinků
 • nedostatečná adherence k terapii
 • pokles účinnosti pod EASI-50 při dvou po sobě následujících kontrolách

U již léčených dospívajících pacientů pokračuje terapie dupilumabem po dovršení 18 let věku bez podmínky předchozí konvenční systémové léčby.

Výsledky studie u dětí ve věku 6−11 let

Do multicentrické randomizované dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 367 účastníků (průměrný věk 8,5 roku; 50,1 % dívek). Těžká atopická dermatitida byla definována hodnotou skóre IGA (Investigator Global Assessment) 4, EASI ≥ 21 (výchozí průměrná hodnota 37,9) a minimálním postižením povrchu těla (BSA) ≥ 15 % (výchozí průměrná hodnota 57,6 %). Stratifikováni byli podle tělesné hmotnosti do dvou skupin: < 30 kg a ≥ 30 kg.

Dávkování dupilumabu bylo následující:

 • úvodní dávka 200 mg a následně 100 mg 1× za 2 týdny do týdne 14 (u pacientů s tělesnou hmotností < 30 kg)
 • úvodní dávka 400 mg a následně 200 mg 1× za 2 týdny do týdne 14 (u pacientů s tělesnou hmotností ≥ 30 kg)
 • úvodní dávka 600 mg a následně 300 mg 1× za 4 týdny do týdne 12 bez ohledu na tělesnou hmotnost

Podíl pacientů s cílovou hodnotou IGA 0 či 1 („čistá“ nebo „téměř čistá“ kůže), u nichž došlo ke zlepšení minimálně o 2 body, byl vyšší ve skupině dostávající dupilumab (32,8 % při aplikace 1× za 4 týdny a 39,0 % při aplikaci 1× za 2 týdny) v porovnání s placebovou skupinou (11,4 a 9,7 %). Dále byl sledován podíl pacientů se zlepšením skóre EASI nejméně o 75 % v týdnu 16 v porovnání s výchozí hodnotou: 69,7 a 74,6 % u probandů s dupilumabem vs. 26,8 a 25,8 % v placebové skupině. Větší podíl pacientů randomizovaných k léčbě dupilumabem dosáhl zlepšení maximálního skóre pruritu na škále NRS ve srovnání s placebem v týdnu 4. V týdnu 16 bylo také pozorováno významné zlepšení dopadu AD na spánek a kvalitu života související se zdravím měřenou pomocí celkového skóre POEM, SCORAD a CDLQI.   

(mafi)

Zdroje:

 1. Paller A. S., Siegfried E. C., Thaçi D. et al. Efficacy and safety of dupilumab with concomitant topical corticosteroids in children 6 to 11 years old with severe atopic dermatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am Acad Dermatol 2020; 83 (5): 1282−1293, doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.054. 
 2. SPC Dupixent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdf
 3. Dupixent. Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals, 2021 Oct. Dostupné na: www.dupixent.com/atopicdermatitis


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se