Bezpečnost dupilumabu umožňuje léčbu atopické dermatitidy bez rutinního laboratorního monitorování

14. 12. 2020

První komplexní analýza laboratorních dat ze 3 klinických studií s dupilumabem hodnotila výskyt klinicky významných změn hematologických či biochemických parametrů u pacientů se středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou.

Úvod

Dlouhodobá léčba atopické dermatitidy běžnými imunosupresivy je omezená významnými nežádoucími účinky a potřebou pravidelného monitorování hematologické a orgánové toxicity. Dupilumab je monoklonální protilátka, která blokuje společnou podjednotku receptoru pro interleukin 4 a 13 a je schválená k léčbě pacientů starších 12 let s nedostatečně kompenzovanou středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou.

Dupilumab prokázal účinnost a příznivý bezpečnostní profil ve 3 studiích s délkou trvání až 52 týdnů u pacientů, kteří nebyli dostatečně kompenzováni při užívání topické léčby. Cílem nedávno publikované sdružené analýzy dat z těchto 3 studií (SOLO 1, SOLO 2 a CHRONOS) bylo blíže charakterizovat laboratorní bezpečnost dupilumabu u této populace pacientů.

Analyzovaná data

Sdružená analýza pracovala s daty od 1376 pacientů ze 16týdenních studií SOLO 1 a 2 a od 740 pacientů z 52týdenní studie CHRONOS. Všechny studie byly randomizované, dvojitě zaslepené a porovnávaly dupilumab v dávkování 1× týdně a 1× za 14 dní s placebem. Pacienti ve studii CHRONOS měli standardizovaný režim lokální aplikace kortikosteroidů.

Výsledná zjištění

U pacientů s dupilumabem bylo pozorováno mírné snížení počtu trombocytů a neutrofilů oproti vstupní hodnotě v porovnání s placebem.

U některých pacientů s dupilumabem došlo k mírnému přechodnému zvýšení počtu eozinofilů, ovšem eozinofilie stupně 3 byla hlášena u < 1 % pacientů s dupilumabem i placebem a nevyskytly se žádné nežádoucí příhody související s eozinofilií.

Ve všech studiích při podávání dupilumabu mírně klesla hladina laktátdehydrogenázy.

Mezi terapeutickými skupinami nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly v hematologických parametrech, biochemickém vyšetření krve ani v rozboru moči.

Závěr

Výsledky prezentované analýzy hovoří pro podávání dupilumabu jako dlouhodobé systémové léčby středně závažné až závažné atopické dermatitidy bez potřeby rutinního laboratorního monitorování pacientů v běžné praxi.

(zza)

Zdroj: Wollenberg A., Beck L. A., Blauvelt A. et al. Laboratory safety of dupilumab in moderate-to-severe atopic dermatitis: results from three phase III trials (LIBERTY AD SOLO 1, LIBERTY AD SOLO 2, LIBERTY AD CHRONOS). Br J Dermatol 2020; 182 (5): 1120−1135, doi: 10.1111/bjd.18434.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se