Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

4. 9. 2017

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.

Úvod

Alergická rýma je v rozvinutých zemích častým onemocněním. Nese s sebou diskomfort a omezení v běžném životě postiženého jedince. Může mít i negativní důsledky pro pracovní výkon či školní výsledky postižených. Nejčastějšími alergeny, identifikovanými na základě metaanalýzy studií z 15 rozvinutých zemí, jsou prachoví roztoči, travní pyly a kočky.

Alergická rinitida je také rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Studiemi bylo prokázáno, že zmírnění projevů alergické rýmy vede i ke zlepšení projevů koexistujícího astmatu.

Metaanalýza ukázala, že intranazální aplikace kortikosteroidů u pacientů s alergickou rýmou vede k lepším výsledkům při potlačování projevů alergie než orální antihistaminika. Zároveň studie ukazují, že užívání kombinovaných přípravků je pro pacienty pohodlnější a ve výsledku efektivnější v potlačení příznaků než nutnost užívání několika různých medikamentů.

Cíle a metodika studie

Hlavním účelem prezentované práce bylo zjistit účinnost kombinovaného přípravku − spreje s kombinací kortikosteroidu flutikason-propionátu a selektivního H1 antihistaminika azelastin-hydrochloridu − u pacientů, u nichž selhala předchozí terapie ordinovaná praktickým lékařem. Sekundárním cílem bylo stanovení finančních nákladů na onemocnění a vliv onemocnění na kvalitu života pacienta.

Do studie bylo zařazeno 53 pacientů, kteří byli odesláni ke specialistovi poté, co selhala léčba u praktického lékaře. Hodnocení probíhalo s pomocí dotazníku MSNOT-20, který je určený k hodnocení typu rinitidy, závažnosti jejích příznaků a jejího vlivu na život pacienta. Dále byly provedeny kožní prick testy a měřena maximální inspirační rychlost při dýchání nosem (peak flow). Výsledky léčby byly hodnoceny po 4 týdnech užívání kombinovaného preparátu.

Výsledky

U všech účastníků studie se po 4 týdnech léčby kombinovaným přípravkem s obsahem flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu projevilo významné zlepšení jejich potíží. V průměru došlo ke zlepšení skóre MSNOT-20 z počátečního 31,6 (SD = 10,69) na 11 (SD = 4,8). Nebyl shledán rozdíl mezi různými skupinami pacientů.

Z dotazníku dále vyplynulo, že 60 % pacientů za léčbu alergické rinitidy do té doby měsíčně platilo 5−20 £, a 9 % dokonce více než 20 £; nejvyšší částka, jakou pacient uvedl, pak byla 50 £ měsíčně za léčbu příznaků alergické rinitidy. 90 % účastníků studie rovněž uvedlo, že si v posledním roce museli vzít kvůli příznakům alergické rinitidy volno z práce nebo ze školy, a to v rozsahu 2−15 dní. Kromě omezení v běžném životě tedy alergická rýma mnohdy pro pacienty představovala také značné finanční výdaje.

Závěr

Kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu se ukázala být efektivní ve zmírnění příznaků alergické rýmy a zlepšení kvality života pacientů, u kterých selhala konvenční primární léčba. Významný je rovněž ekonomický aspekt terapie, který pacientům snižuje přímou i nepřímou ekonomickou zátěž. 

(norg)

Zdroj: Sami A. S., Ahmed N., Ahmed S. The effect of novel combination therapy with azelastine hydrochloride and fluticasone propionate in allergic rhinitis. Otolaryngol (Sunnyvale) 2016; 6 (4): 261, doi: 10.4172/2161-119X.1000261.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se