Kombinace azelastinu a flutikasonu pro léčbu sezónní alergické rinitidy

29. 8. 2018

Prezentovaná studie hodnotila dekongestivní účinek azelastin-hydrochloridu a flutikason-propionátu ve formě nosního spreje.

Aktivní složky

Azelastin (AZ) je účinný antagonista histaminových receptorů H1 druhé generace. Aplikuje se pouze lokálně, především jako nosní sprej, případně oční kapky. Flutikason-propionát (FP) je glukokortikoid se zanedbatelnými systémovými účinky při lokálním podání. Používá se nejčastěji ve formě nosního spreje, inhalátoru nebo kožního krému či masti.

Metodika studie

Toto hodnocení zahrnuje 4 dvoutýdenní dvojitě zaslepené placebem a aktivně kontrolované studie analyzované jak jednotlivě, tak jako celková kolekce dat. Kombinace AZ/FP byla srovnávána s monoterapií AZ, FP a placebem. Všechny modality byly aplikovány jako 1 vstřik do každé nosní dírky 2× denně (ráno a večer). Celkové denní dávky činily 548 μg pro AZ a 200 μg pro FP.

Primární účinnost byla hodnocena jako změna oproti výchozímu stavu ve 12hodinovém celkovém skóre nosních příznaků (rTNSS – reflective total nasal symptom score), což zahrnovalo nosní kongesci, kýchání, svědění nosu a rýmu. Jednotlivé symptomy byly obodovány 2× denně (ráno a večer) na stupnici 1–4.

Výsledky

Kombinace AZ/FP byla ve zlepšení rTNSS statisticky superiorní (p < 0,05) vůči placebu i oběma monoterapiím, a to ve všech studiích. V celkové analýze nosní kongesce (n = 3999) bylo při užívání kombinace AZ/FP průměrné zlepšení oproti výchozímu stavu statisticky signifikantní oproti AZ (–0,31; 95% interval spolehlivosti [CI] –0,41 až –0,21), FP (–0,20; 95% CI –0,30 až –0,10) i placebu (–0,52; 95% CI –0,62 až –0,43). Signifikantní rozdíly byly mezi AZ/FP a AZ ve všech studiích a mezi AZ/FP a FP ve dvou.

Kombinace AZ/FP byla dobře snášena, nejčastěji uváděné nežádoucí příhody zahrnovaly poruchu chuti (4 %), epistaxi (2 %) a bolest hlavy (2 %).

Závěr

Výsledky těchto studií ukazují statisticky signifikantní zlepšení nosní kongesce při léčbě kombinací AZ/FP oproti monoterapii jednotlivými přípravky.

(mir)

Zdroj: Berger W. E., Bernstein J. A., Meltzer E. O. et al. Efficacy of azelastine HCl/fluticasone propionate nasal spray in the treatment of nasal congestion in patients with seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2015; 135 (2): AB219, doi: 10.1016/j.jaci.2014.12.1649.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se